2. Schválení zápisu z 1. zasedání 2014

21/02/2014
Zasedání konané dne 27. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/2/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

6. Úprava Návrhu rozpočtu městské části Praha 5 na rok 2014 a rozpočtový výhled na roky 2015 – 2019 v návaznosti na schválení zákona o státním rozpočtu

21/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 8. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/6/2014 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

3. Talent roku – informace k soutěži

21/02/2014
Zasedání konané dne 27. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/3/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

1. Schválení zápisu 2. zasedání MK

21/02/2014
Zasedání konané dne 7. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

7. Různé

21/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 8. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/7/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

4. Výstava malíře v Budapešti

21/02/2014
Zasedání konané dne 27. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/4/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

2. Schválení programu 3. zasedání MK

21/02/2014
Zasedání konané dne 7. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/2/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

5. Výstava fotografií o Praze 5 – Praha 5 Očima zastupitelů

21/02/2014
Zasedání konané dne 27. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/5/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

3. Hodnocení Pětky pro vás 2/2014

21/02/2014
Zasedání konané dne 7. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/3/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

6. Pořádání konference o životním prostředí – setkání partnerských měst v Praze

21/02/2014
Zasedání konané dne 27. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/6/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

4. Podněty pro následující číslo

21/02/2014
Zasedání konané dne 7. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/4/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

7. Rozšíření partnerství – Arad

21/02/2014
Zasedání konané dne 27. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/7/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

5. TVP5

21/02/2014
Zasedání konané dne 7. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/5/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Schválení programu 2. zasedání Komise etnické dne 13. 2. 2014

21/02/2014
Zasedání konané dne 13. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/1/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

8. Různé

21/02/2014
Zasedání konané dne 27. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/8/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

6. Různé

21/02/2014
Zasedání konané dne 7. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/6/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu 26. zasedání FV, Schválení programu 1. zasedání FV

21/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 8. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

1. Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – oddělení podpory a řízení projektů OSS

21/02/2014
Zasedání konané dne 27. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/1/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

2. Schválení zápisu 1. zasedání Komise etnické ze dne 9. 1. 2014

21/02/2014
Zasedání konané dne 13. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/2/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

2. Odpis pohledávek u nájemce bytu nad 100 tis. Kč

21/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 8. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě