1. Odpis pohledávek z nebytových prostor nad 100 tis. Kč

06/03/2014
Zasedání konané dne 25. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

2. Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5, býv. nájemcem NP Brožíkova 6/281 Jiřím Birhanzlem a žadatelem o pronájem spol. GASTRO BIRHANZL s.r.o.

06/03/2014
Zasedání konané dne 25. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/2/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

4. Talent roku Praha 5

25/02/2014
Zasedání konané dne 17. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/4/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

5. Výstava malířky Prahy 5 v Budapešti

25/02/2014
Zasedání konané dne 17. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/5/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

6. Projekt pro seniory – projekt Budapešť – Újbuda

25/02/2014
Zasedání konané dne 17. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/6/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

7. Výstava fotografií o Praze 5: Praha 5 očima zastupitelů

25/02/2014
Zasedání konané dne 17. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/7/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

8. Pořádání konference o životním prostředí

25/02/2014
Zasedání konané dne 17. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/8/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

9. Rozšíření partnerství – Arad

25/02/2014
Zasedání konané dne 17. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/9/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

10. Oslovení Sauges

25/02/2014
Zasedání konané dne 17. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/10/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

11. Hlavní téma rozšíření partnerství

25/02/2014
Zasedání konané dne 17. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/11/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

1. Schválení zápisu 2. zasedání KZS FEU

25/02/2014
Zasedání konané dne 17. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/1/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

12. Různé

25/02/2014
Zasedání konané dne 17. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/12/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

2. Schválení programu 3. zasedání KZS FEU

25/02/2014
Zasedání konané dne 17. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/2/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

3. Aktuální stav projektů a a otevřené výzvy – oddělení podpory a řízení projektů OSS

25/02/2014
Zasedání konané dne 17. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/3/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

3. Odpis pohledávky za nájemkyní přístřeší / dožalování

21/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 8. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

4. Různé

21/02/2014
Zasedání konané dne 13. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/4/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

3. Oslovení Sagues

21/02/2014
Zasedání konané dne 27. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/3/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

4. Odpis pohledávky za nájemcem bytu / dožalování

21/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 8. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

1. Schválení programu 2. zasedání KZSFEU

21/02/2014
Zasedání konané dne 27. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/1/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

5. Úpravy rozpočtu městské části Praha 5 v roce 2013 o účelové transfery ze státního rozpočtu, rozpočtu hl.m. Prahy, rozpočtu MČ

21/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 8. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě