10. Partnerství Berlin- Neukőln ve vztahu k MČ Praha 5

10/03/2014
Zasedání konané dne 24. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/10/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

11. Různé

10/03/2014
Zasedání konané dne 24. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/11/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

1. Schválení programu 4. zasedání KZS FEU

10/03/2014
Zasedání konané dne 24. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/1/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

1. Schválení zápisu z 3. zasedání Mediální komise

10/03/2014
Zasedání konané dne 21. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/1/2014 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Schválení...

2. Schválení zápisu z 3. zasedání KZS FEU z 17.2. 2014

10/03/2014
Zasedání konané dne 24. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/2/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

2. Schválení programu 4. zasedání MK

10/03/2014
Zasedání konané dne 21. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/2/2014 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Schválení...

3. Projekt pro seniory – účast na projektu

10/03/2014
Zasedání konané dne 24. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/3/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

3. Plán Pětky 3/2014

10/03/2014
Zasedání konané dne 21. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/3/2014 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Plán...

4. Výstava malíře Prahy 5 v Budapešti – usnesení komise kulturní

10/03/2014
Zasedání konané dne 24. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/4/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

3. Pronájem prostor sloužících podnikání v 1.NP nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 na základě zveřejněného záměru

06/03/2014
Zasedání konané dne 25. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/3/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

4. Žádost CSOP o změnu nájemného za NP Zubatého 10/330 (ev. č. 901 a 914) a za NP nám. 14. října 11/802 (ev. č. 901)

06/03/2014
Zasedání konané dne 25. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/4/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

5. Žádost o souhlas se změnou užívání prostor sloužících podnikání v přízemí nemovitosti Štefánikova 259/51, Praha 5

06/03/2014
Zasedání konané dne 25. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/5/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

6. Oznámení záměru pronájmu nebytového prostoru – garáže v nemovitosti Stroupežnického 2324/26, Praha 5

06/03/2014
Zasedání konané dne 25. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/6/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

7. Návrh společnosti ALFA SUPER, s. r. o. na řešení nájemního vztahu v NP Plzeňská 174/2076, k. ú. Smíchov, Praha 5

06/03/2014
Zasedání konané dne 25. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/7/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu 1. zasedání FV, Schválení programu 4. zasedání FV

06/03/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

2. Odpis pohledávek u nájemců bytů nad 100 tis. Kč

06/03/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/2/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

3. Přehled rozpočtových opatření

06/03/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/3/2014 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

1. Návrh na podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 57/0/OOA/08, ze dne 1.7.2008

06/03/2014
Zasedání konané dne 25. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

4. Různé

06/03/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/4/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

2. Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v nemovitosti Nádražní 286/20, Praha 5

06/03/2014
Zasedání konané dne 25. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/2/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě