1. Schválení zápisu z 1. zasedání KoD v roce 2014

18/03/2014
Zasedání konané dne 12. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/1/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 2. zasedání KoD v roce 2014

18/03/2014
Zasedání konané dne 12. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/2/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

3. Stanovisko ZŠ Radlická k návthu dopravního režimu v ulici Nad Laurovou

18/03/2014
Zasedání konané dne 12. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/3/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

4. Stanovisko ZŠ Podbělohorská k návrhu dopravního režimu v ul. Nad Klamovkou

18/03/2014
Zasedání konané dne 12. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/4/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

5. Informace o možnosti uplatnění připomínek ke změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze

18/03/2014
Zasedání konané dne 12. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/5/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

6. Různé

18/03/2014
Zasedání konané dne 12. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/6/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

5. Údržba zeleně na předzahrádkách domů Barrandov Pražského 602, k.ú. Hlubočepy

11/03/2014
Zasedání konané dne 10. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/5/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

6. Podnět k revitalizaci zeleně na dětském hřišti Okrouhlík

11/03/2014
Zasedání konané dne 10. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/6/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu z 1. KŽP z 6.ledna 2014

11/03/2014
Zasedání konané dne 10. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/1/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 2. KŽP 2014

11/03/2014
Zasedání konané dne 10. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/2/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

3. Park Sady Na Skalce

11/03/2014
Zasedání konané dne 10. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/3/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

4. Podnět proti provozování rekreačního motorismu v chráněném území v parku Šalamounka

11/03/2014
Zasedání konané dne 10. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/4/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

4. TVP5

10/03/2014
Zasedání konané dne 21. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/4/2014 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva TVP5...

5. Výstava v galerii MČ Praha 5 – květen 2014 Praha 5 očima zastupitelů

10/03/2014
Zasedání konané dne 24. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/5/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

5. Podněty pro příští číslo

10/03/2014
Zasedání konané dne 21. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/5/2014 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Podněty...

6. Pořádání konference o životním prostředí – setkání partnerských měst v Praze (koncept materiálu do RMČ)

10/03/2014
Zasedání konané dne 24. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/6/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

6. Různé

10/03/2014
Zasedání konané dne 21. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/6/2014 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Různé...

7. Rozšíření partnerství – info

10/03/2014
Zasedání konané dne 24. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/7/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

8. Hlavní témata rozšíření partnerství

10/03/2014
Zasedání konané dne 24. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/8/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

9. Návštěva Sauges

10/03/2014
Zasedání konané dne 24. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/9/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě