2. Schválení programu 1. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5
14/01/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Kreidl...
3. Stanovení počtu místopředsedů VÚR ZMČ Praha 5
14/01/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Kreidl...
4. Volba místopředsedů VÚR ZMČ Praha 5
14/01/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Kreidl...
5. Návrh statutu Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5
14/01/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Kreidl...
1. Schválení zápisu 1. zasedání MK-RR
14/01/2015
Zasedání konané dne 18. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/1/2014 Předkladatel: Suchel Jakub, předseda komise mediální...
6. Návrh zadání změn vlny CVZ V týkající se území MČ Praha 5
14/01/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/6/2014 Předkladatel: Kreidl...
2. Schválení programu 2. zasedání
14/01/2015
Zasedání konané dne 18. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/2/2014 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
7. Diskuse
14/01/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/7/2014 Předkladatel: Kreidl...
1. Schválení programu 1. Komise stavební
09/01/2015
Zasedání konané dne 11. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda...
2. Vyjádření k Žádosti “Viladomy na Farkáně I”
09/01/2015
Zasedání konané dne 11. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda...
3. Různé
09/01/2015
Zasedání konané dne 11. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda...
1. Úvod a schválení programu
09/01/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 9. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...
2. Volba ověřovatele zápisu
09/01/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 9. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...
3. Volba počtu místopředsedů Volba místopředsedů
09/01/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 9. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...
4. Termíny zasedání na 1. pololetí 2015
09/01/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 9. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...
5. Plán činnosti v 1. pololetí 2015
09/01/2015
Zasedání Finančního výboru konané dne 9. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Klíma Karel, Ing.,...
7. Návrh Statutu komise pro kulturu a památky
06/01/2015
Zasedání konané dne 18. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/7/2014 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...
8. Různé – výtvarná soutěž pro děti
06/01/2015
Zasedání konané dne 18. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/8/2014 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...
1. Představení členek a členů komise, schválení programu
06/01/2015
Zasedání konané dne 18. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...
2. Volba ověřovatele zápisu
06/01/2015
Zasedání konané dne 18. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě