10. Odpis pohledávek za nájemci NP do 100 tis. Kč

02/07/2014
Zasedání konané dne 17. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/10/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

11. Pronájem parkovacího stání č. 6 ve vnitrobloku domu Švédská 107/39, Praha 5 na základě zveřejněného záměru pronájmu

02/07/2014
Zasedání konané dne 17. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/11/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Žádost společnosti VM PUB s,r,o, o snížení nájemného za nebytový prostor Radlická 112/2070, Praha 5

02/07/2014
Zasedání konané dne 17. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

1. Návrh programu 6. zasedání komise kulturní v r. 2014

01/07/2014
Zasedání konané dne 3. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 6/1/2014 Předkladatel: Šesták Michal, člen zastupitelstva Návrh...

2. Schválení zápisu z 5. zasedání komise kulturní v r. 2014

01/07/2014
Zasedání konané dne 3. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 6/2/2014 Předkladatel: Šesták Michal, člen zastupitelstva Schválení...

3. Termíny zasedání komise kulturní na II. pololetí r. 2014

01/07/2014
Zasedání konané dne 3. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 6/3/2014 Předkladatel: Šesták Michal, člen zastupitelstva Termíny...

4. Návrh programu kulturní akce Dny evropského dědictví (EHD) 2014

01/07/2014
Zasedání konané dne 3. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 6/4/2014 Předkladatel: Šesták Michal, člen zastupitelstva Návrh...

5. Zpráva o stavu válečných hrobů za r. 2013 na území MČ Praha 5 pro MHMP

01/07/2014
Zasedání konané dne 3. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 6/5/2014 Předkladatel: Šesták Michal, člen zastupitelstva Zpráva...

6. Informace ze SHS ČMS

01/07/2014
Zasedání konané dne 3. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 6/6/2014 Předkladatel: Šesták Michal, člen zastupitelstva Informace...

7. Různé (pozvání na koncert 9. 6. 2014, pozvání na koncert 18. 6. 2014 aj.)

01/07/2014
Zasedání konané dne 3. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 6/7/2014 Předkladatel: Šesták Michal, člen zastupitelstva Různé...

1. Schválení zápisu 11. zasedání FV, Schválení programu 12. zasedání FV

26/06/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

2. Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a.s. pro rok 2014

26/06/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/2/2014 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr.,...

3. Přehled rozpočtových opatření

26/06/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/3/2014 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr.,...

4. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2014 – Mateřské školy zřizované MČ Praha 5

26/06/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/4/2014 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr.,...

5. Dohoda o změně a narovnání vzájemných smluvních vztahů s CENTROU a. s. s Dohodou o vyrovnání závazků z nich vyplývajících

26/06/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/5/2014 Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr.,...

5. Žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 19. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/5/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

5. Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč

25/06/2014
Zasedání konané dne 7. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 9/5/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Žádost o pronájem jiného obecního bytu

25/06/2014
Zasedání konané dne 5. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 11/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

7. Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

25/06/2014
Zasedání konané dne 24. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/7/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Návštěva Komunitního centra Prádelna, Holečkova 38a, Praha 5

25/06/2014
Zasedání konané dne 14. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 10/1/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě