3. Informace o projektech

29/07/2014
Zasedání konané dne 23. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/3/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

15. Schválení zápisů 12. a 13. zasedání KZS EUF

29/07/2014
Zasedání konané dne 21. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/15/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

14. Termín Svatoštěpánského turnaje v malé kopané

29/07/2014
Zasedání konané dne 23. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/14/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

3. Hodnocení Pětka pro vás

29/07/2014
Zasedání konané dne 11. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/3/2014 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Hodnocení...

8. Aktuální finanční situace

29/07/2014
Zasedání konané dne 7. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/8/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

5. Partnerská města – Program Evropa pro občany

29/07/2014
Zasedání konané dne 21. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/5/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

4. Výstava v malé galerii ÚMČ Praha 5

29/07/2014
Zasedání konané dne 23. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/4/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

16. Různé

29/07/2014
Zasedání konané dne 21. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/16/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

15. Vídeň – nabídka mezinárodní spolupráce

29/07/2014
Zasedání konané dne 23. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/15/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

4. Podněty pro příští číslo

29/07/2014
Zasedání konané dne 11. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/4/2014 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Podněty...

9. Visegrádský fond

29/07/2014
Zasedání konané dne 7. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/9/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

6. Koncepce

29/07/2014
Zasedání konané dne 21. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/6/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

5. Bratislava Petržalka – nabídka spolupráce

29/07/2014
Zasedání konané dne 23. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/5/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

1. Schválení zápisu minulého zasedání

29/07/2014
Zasedání konané dne 7. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/1/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

16. Různé

29/07/2014
Zasedání konané dne 23. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/16/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

5. Plánované akce TVP5, foto

29/07/2014
Zasedání konané dne 11. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/5/2014 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Plánované...

3. Žádost nájemce NP Staropramenná 9/547, Praha 5 spol. RENECAR PRAHA s.r.o. o možnost podnájmu části dvora pro parkovací stání

28/07/2014
Zasedání konané dne 1. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 11/3/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

4. Záměr pronájmu střechy a fasády domu č. p. 48, k.ú. Smíchov, Nádražní 92, Praha 5 k umístění reklamního zařízení na základě žádosti společnosti in eye s.r.o., IČ 01827022

28/07/2014
Zasedání konané dne 1. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 11/4/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

5. Seznamy (tabulky) nebytových prostor – informace

28/07/2014
Zasedání konané dne 1. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 11/5/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

6. Odpuštění základního nájemného v souvislosti s prováděnými stavebními pracemi a snížení základního nájemného – prostor sloužící podnikání v domě Zborovská 542/42, Praha 5

28/07/2014
Zasedání konané dne 1. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 11/6/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě