2. Žádost o zřízení společného nájmu bytu

06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/2/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

5. Žádost o slevu z nájmu bytu

06/08/2014
Zasedání konané dne 3. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/5/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

3. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/3/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

6. Žádost o uzavření nové smlouvy o nájmu bytu

06/08/2014
Zasedání konané dne 3. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/6/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

4. Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/4/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

7. Žádost o přechod nájmu bytu

06/08/2014
Zasedání konané dne 3. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/7/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

5. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení Žádost o uzavření splátkové dohody

06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/5/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

8. Žádosti o prominutí poplatku z prodlení

06/08/2014
Zasedání konané dne 3. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/8/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

6. Návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného z důvodu zhoršeného technického stavu bytů

06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/6/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

9. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

06/08/2014
Zasedání konané dne 3. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/9/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

7. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/7/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

8. Ostatní záležitosti

06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/8/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

1. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

06/08/2014
Zasedání konané dne 3. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

2. Žádosti o zpětvzetí výpovědí z nájmu bytu

06/08/2014
Zasedání konané dne 3. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/2/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

3. Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

06/08/2014
Zasedání konané dne 3. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/3/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

4. Informace o stavu skládky EkoMotol a projektu cykloareálu

05/08/2014
Zasedání konané dne 12. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/4/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

8. Pozice KŽP k návrhu pro výkup pozemku parku Santoška

05/08/2014
Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/8/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

5. Příprava konference partnerských měst o životním prostředí

05/08/2014
Zasedání konané dne 12. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/5/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

9. Pozice KŽP k návrhu směny resp. výkupu pozemku pro projekt JRD Semmering

05/08/2014
Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/9/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

6. Pozice KŽP k projektu Radlické radiály – křižovatka Řeporyjská a ekodukt

05/08/2014
Zasedání konané dne 12. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/6/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě