10. Různé

21/08/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/10/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

1. Schválení zápisu 15. zasedání FV, Schválení programu 16. zasedání FV

21/08/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

2. Pozemky parc. č. 64/2, 69/5, k.ú. Motol – žádost o uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné a o prominutí smluvní pokuty

21/08/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/2/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

3. Odpis pohledávek za nájemci bytů / dožalování

21/08/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/3/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

4. Odpis pohledávek za nájemcem NP nad 100 tis. Kč

21/08/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/4/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

5. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení

21/08/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/5/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

7. Žádost občana – odstranění přístřešku z autobusové zastávky PID linka č. 123 (Kavalírka)

15/08/2014
Zasedání konané dne 13. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/7/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

8. Různé – předložen návrh dopravního režimu v ul. Výhledová

15/08/2014
Zasedání konané dne 13. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/8/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu z 7. zasedání KoD v roce 2014

15/08/2014
Zasedání konané dne 13. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/1/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 8. zasedání KoD v roce 2014

15/08/2014
Zasedání konané dne 13. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/2/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

3. Připomínky občana – úpravy na komunikaci ul. Lumiérů

15/08/2014
Zasedání konané dne 13. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/3/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

4. Návrh zadání dopravní studie lokality Cibulka x Šmukýřka, projednání bodu přesunutého z minulé KoD (Pro úplnost je návrh zadání opětovně přiložen k pozvánce.)

15/08/2014
Zasedání konané dne 13. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/4/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

5. Informace Policie ČR o nehodovosti v prostoru ul. Plzeňská, Radlická, Kartouzská (oblast řešena dopravní studií – viz zápis z KoD č. 7)

15/08/2014
Zasedání konané dne 13. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/5/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

6. Informace o nařízení hl. m. Prahy – zóny placeného stání

15/08/2014
Zasedání konané dne 13. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/6/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu 14. zasedání FV, Schválení programu 15. zasedání FV

07/08/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 23. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

2. Zpráva o činnosti FV ZMČ a Docházka členů FV ZMČ v 1. pololetí 2014

07/08/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 23. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/2/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

3. Odpis pohledávek za nájemci NP nad 100 tis. Kč

07/08/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 23. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/3/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing.,...

4. Přehled rozpočtových opatření

07/08/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 23. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/4/2014 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr.,...

1. Žádost o pronájem obecního bytu

06/08/2014
Zasedání konané dne 17. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/1/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

4. Návrh na podání výpovědí z nájmu bytu

06/08/2014
Zasedání konané dne 3. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/4/2014 Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě