6. Informace o nařízení hl. m. Prahy – zóny placeného stání, projednání bodu přesunutého z 8. zasedání KoD

29/08/2014
Zasedání konané dne 27. 8. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 9/6/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

7. Žádost občana – odstranění přístřešku z autobusové zastávky PID linka č. 123 a 167 (Kavalírka), projednání bodu přesunutého z 8. zasedání KoD

29/08/2014
Zasedání konané dne 27. 8. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 9/7/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

8. Různé – předložen návrh dopravního režimu v ul. Výhledová, projednání bodu přesunutého z 8. zasedání KoD

29/08/2014
Zasedání konané dne 27. 8. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 9/8/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu z 8. zasedání KoD v roce 2014

29/08/2014
Zasedání konané dne 27. 8. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 9/1/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 9. mimořádného zasedání KoD v roce 2014

29/08/2014
Zasedání konané dne 27. 8. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 9/2/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

3. Připomínky občana – úpravy na komunikaci ul. Lumiérů, projednání bodu přesunutého z 8. zasedání KoD

29/08/2014
Zasedání konané dne 27. 8. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 9/3/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu 13. zasedání Komise mediální

22/08/2014
Zasedání konané dne 25. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/1/2014 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Schválení...

2. Program 14. zasedání Komise mediální

22/08/2014
Zasedání konané dne 25. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/2/2014 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Program...

3. Plán Pětky pro Vás

22/08/2014
Zasedání konané dne 25. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/3/2014 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Plán...

4. Podněty pro příští číslo

22/08/2014
Zasedání konané dne 25. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/4/2014 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Podněty...

5. Různé

22/08/2014
Zasedání konané dne 25. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/5/2014 Předkladatel: Mrázková Jana, členka zastupitelstva Různé...

6. Schválení zápisu 12. zasedání Komise mediální

22/08/2014
Zasedání konané dne 25. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/6/2014 Předkladatel: 0 Schválení zápisu 12. zasedání Komise...

1. Program 15. zasedání Komise mediální

22/08/2014
Zasedání konané dne 15. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/1/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

2. Schválení zápisu 14. zasedání Komise mediální

22/08/2014
Zasedání konané dne 15. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/2/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

3. Akce MČ – TVP5 a foto

22/08/2014
Zasedání konané dne 15. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/3/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

4. Témata do rubriky Politikum

22/08/2014
Zasedání konané dne 15. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/4/2014 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva...

6. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014

21/08/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/6/2014 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr.,...

7. Přehled rozpočtových opatření

21/08/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/7/2014 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr.,...

8. Úprava rozpočtu roku 2014 – vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2013 formou neinvestiční dotace

21/08/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/8/2014 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr.,...

9. Převod části výsledku hospodaření předcházejícíh účetních období – hospodářské činnosti do Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5

21/08/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/9/2014 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě