14. Seminář pro Arad na téma správa domů (historie, zkušenost a praxe a opatření proti povodním)

25/09/2014
Zasedání konané dne 1. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 17/14/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

9. Rozpočet 2015

25/09/2014
Zasedání konané dne 4. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/9/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

8. Koncept projektu POZNEJ SVÉ MĚSTO

25/09/2014
Zasedání konané dne 18. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 16/8/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

4. Ukončení výstavy G. Doichitta

25/09/2014
Zasedání konané dne 1. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 17/4/2014 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

1. Základní dokument Programu Evropa pro občany

25/09/2014
Zasedání konané dne 4. 8. 2014 jako řádné číslo usnesení 15/1/2014 Předkladatel: Ing. Vitha Jiří, předseda Komise...

7. Různé : 1) žádost občanů o zjednosměrnění ul. Na pláni, 2) informace o současném stavu přípravy akce vedoucí ke zvýraznění přechodů pro chodce v ul. U Santošky a Holečkova

22/09/2014
Zasedání konané dne 17. 9. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 11/7/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

1. Návrh programu 7. zasedání komise kulturní v r. 2014

22/09/2014
Zasedání konané dne 2. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/1/2014 Předkladatel: Šesták Michal, člen zastupitelstva Návrh...

2. Schválení zápisu z 6. zasedání komise kulturní v r. 2014

22/09/2014
Zasedání konané dne 2. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/2/2014 Předkladatel: Šesták Michal, člen zastupitelstva Schválení...

3. Návrh na vyhlášení výběrového řízení – granty 2015 (kultura, obnova nemovitých kulturních památek)

22/09/2014
Zasedání konané dne 2. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/3/2014 Předkladatel: Šesták Michal, člen zastupitelstva Návrh...

1. Schválení zápisu z 9. mimořádného zasedání KoD v roce 2014

22/09/2014
Zasedání konané dne 17. 9. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 11/1/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

4. Společnost pro duchovní hudbu – záštita nad koncertem ve prospěch Společnosti pro hluchoslepé LORM – informace

22/09/2014
Zasedání konané dne 2. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/4/2014 Předkladatel: Šesták Michal, člen zastupitelstva Společnost...

2. Schválení zápisu z 10. zasedání KoD v roce 2014

22/09/2014
Zasedání konané dne 17. 9. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 11/2/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

5. Výstavní plán Galerie Portheimka na r. 2015

22/09/2014
Zasedání konané dne 2. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/5/2014 Předkladatel: Šesták Michal, člen zastupitelstva Výstavní...

3. Schválení programu 11. mimořádného zasedání KoD v roce 2014

22/09/2014
Zasedání konané dne 17. 9. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 11/3/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

6. Variantní studie – Úprava pomníku a pietního místa v ulici Na Zlíchově

22/09/2014
Zasedání konané dne 2. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/6/2014 Předkladatel: Šesták Michal, člen zastupitelstva Variantní...

4. Připomínky občana; Parkování v oblasti K Závěrce, Kesnerka, Pod Děvínem (vráceno zpět z Komise bezpečnostní), projednání bodu přesunutého z 10. zasedání KoD

22/09/2014
Zasedání konané dne 17. 9. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 11/4/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

7. Informace o projektu SHS ČMS “Města – brány k poznání”

22/09/2014
Zasedání konané dne 2. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/7/2014 Předkladatel: Šesták Michal, člen zastupitelstva Informace...

5. Rekonstrukce tramvajové trati Štefánikova; informace o stanovisku Odboru dopravy, projednání bodu přesunutého z 10. zasedání KoD

22/09/2014
Zasedání konané dne 17. 9. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 11/5/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

8. Různé (žádost Židovské obce v Praze, nabídka obrazu Prokopské údolí)

22/09/2014
Zasedání konané dne 2. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/8/2014 Předkladatel: Šesták Michal, člen zastupitelstva Různé...

6. Rekonstrukce tramvajové trati Na Zlíchově; informace o stanovisku Odboru dopravy, projednání bodu přesunutého z 10. zasedání KoD

22/09/2014
Zasedání konané dne 17. 9. 2014 jako mimořádné číslo usnesení 11/6/2014 Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě