5. Vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro podporu sportovních činností v roce 2013.
17/01/2014
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/5/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
1. Program 1. zasedání Komise sportu.
17/01/2014
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/1/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
2. Zápis z 1. zasedání Komise sportu ze dne 17.12.2012.
17/01/2014
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/2/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
3. Návrh na vytvoření pracovní skupiny – cyklodoprava na MČ Praha 5.
17/01/2014
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/3/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
4. Projednání žádosti o spolupořadatelství a spolufinancování Odznaku všestrannosti Olympijských vítězů.
17/01/2014
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/4/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
1. Schválení programu 1. zasedání Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové
12/04/2013
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/1/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , předseda...
2. Schválení zápisu 6. zasedání Komise bezpečností, prevence kriminality a protidrogové ze dne 28. 11. 2012
12/04/2013
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/2/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , předseda...
3. Informace ze zasedání pracovní skupiny “Prevence kriminality” z 11. 1. 2013
12/04/2013
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/3/2013 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty...
4. Regulace hazardu na Praze 5
12/04/2013
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/4/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , předseda...
5. Činnost Komise bezpečností, prevence kriminality a protidrogové v roce 2013
12/04/2013
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/5/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , předseda...
6. Různé
12/04/2013
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/6/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , předseda...
7. Termíny zasedání Komise bezpečností, prevence kriminality a protidrogové v roce 2013
12/04/2013
Zasedání konané dne 23. 1. 2013 jako řádné číslo usnesení 1/7/2013 Předkladatel: Pavel Michal, Ing. , předseda...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě