1. Schválení programu 1. zasedání Sociální a zdravotní komise

19/01/2016
Zasedání konané dne 4. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/1/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

2. Schválení zápisu z 1. zasedání Sociální a zdravotní komise

19/01/2016
Zasedání konané dne 4. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/2/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

3. Vyhlášení dotačních programů pro podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 pro rok 2016

19/01/2016
Zasedání konané dne 4. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/3/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

4. Vyhlášení dotačního programu Podpora volnočasových aktivit občanů z MČ Praha 5 v sociální oblasti pro rok 2016

19/01/2016
Zasedání konané dne 4. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/4/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

5. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

19/01/2016
Zasedání konané dne 4. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/5/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

6. Žádosti o pronájem obecního bytu

19/01/2016
Zasedání konané dne 4. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/6/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

7. Žádosti o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající

19/01/2016
Zasedání konané dne 4. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/7/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

8. Založení sociálního podniku ,,Bona facultas, z.ú.”

19/01/2016
Zasedání konané dne 4. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/8/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

9. Záměr pronájmu prostor neziskové organizaci Jako doma – Homelike, o.p.s.

19/01/2016
Zasedání konané dne 4. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/9/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě