1. Schválení zápisu 3. zasedání Komise sociální a zdravotní Schválení programu 4. zasedání Komise sociální a zdravotní
16/04/2018
Zasedání konané dne 9. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/1/2018 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
2. Seznámení s hospodařením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 p.o. po střediscích za rok 2016 a 2017.
16/04/2018
Zasedání konané dne 9. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/2/2018 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
3. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
16/04/2018
Zasedání konané dne 9. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/3/2018 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
4. Výběr budoucího nájemce bytu pronajatého ze sociálních důvodů/senior
16/04/2018
Zasedání konané dne 9. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/4/2018 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
5. Různé.
16/04/2018
Zasedání konané dne 9. 4. 2018 jako řádné číslo usnesení 4/5/2018 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
1. Schválení zápisu 2. zasedání Komise sociální a zdravotní Schválení programu 3. zasedání Komise sociální a zdravotní
16/03/2018
Zasedání konané dne 12. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/1/2018 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
2. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
16/03/2018
Zasedání konané dne 12. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/2/2018 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
3. Různé
16/03/2018
Zasedání konané dne 12. 3. 2018 jako řádné číslo usnesení 3/3/2018 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
4. Návrh metodiky prodlužování nájemních vztahů u sociálních bytů
21/02/2018
Zasedání konané dne 12. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 2/4/2018 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
5. Různé
21/02/2018
Zasedání konané dne 12. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 2/5/2018 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
1. Schválení programu 2. zasedání Komise sociální a zdravotní Schválení zápisu 1. zasedání Komise sociální a zdravotní
21/02/2018
Zasedání konané dne 12. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 2/1/2018 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
2. Výběr budoucího nájemce bytu pronajatého ze sociálních důvodů
21/02/2018
Zasedání konané dne 12. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 2/2/2018 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
3. Výběr budoucích nájemců bytů pronajatých ze sociálních důvodů/senior
21/02/2018
Zasedání konané dne 12. 2. 2018 jako řádné číslo usnesení 2/3/2018 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
1. Schválení zápisu 12. zasedání Komise sociální a zdravotní Schválení programu 1. zasedání Komise sociální a zdravotní
07/02/2018
Zasedání konané dne 8. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/1/2018 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
2. Projednání návrhu členů komisí při otevírání obálek a posuzování dotací sociálních a volnočasových.
07/02/2018
Zasedání konané dne 8. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/2/2018 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
3. Informace o plánování sociálních služeb na MČ Praha 5
07/02/2018
Zasedání konané dne 8. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/3/2018 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
4. Projednání doplnění statutu Komise sociální a zdravotní
07/02/2018
Zasedání konané dne 8. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/4/2018 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
5. Výběr budoucího nájemce bytu pronajatého ze sociálních důvodů/senior
07/02/2018
Zasedání konané dne 8. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/5/2018 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
6. Různé
07/02/2018
Zasedání konané dne 8. 1. 2018 jako řádné číslo usnesení 1/6/2018 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
3. Využívání účelových neinvestičních příspěvků na stravování dětí – projekt Obědy do škol – seznam žádostí o příspěvek na proplacení školního stravování na rok 2018
19/01/2018
Zasedání konané dne 13. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/3/2017 Předkladatel: Šolle Vít, Mgr., zástupce starosty...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě