2. Schválení zápisu 6. zasedání Komise sociální a zdravotní.
12/04/2016
Zasedání konané dne 11. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/2/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
3. Umístění automatů parkovacího stání – porušování vyhlášky č. 398/2009 Sb. MMR ČR na území MČ Praha 5.
12/04/2016
Zasedání konané dne 11. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/3/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
4. Zpráva z kontroly o hospodaření s byty dle pravidel pro přidělování bytů MČ Praha 5.
12/04/2016
Zasedání konané dne 11. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/4/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
5. Seznam vybraných zájemců o byty v rámci Terénního programu Prevence bezdomovectví na P5
12/04/2016
Zasedání konané dne 11. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/5/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
6. Návrh na uzavření 8 smluv o nájmu bytu ze sociálních důvodů
12/04/2016
Zasedání konané dne 11. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/6/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
7. Žádost o vrácení rozdílové částky z důvodu nesprávně předepsaného nájemného
12/04/2016
Zasedání konané dne 11. 4. 2016 jako řádné číslo usnesení 7/7/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
5. Hodnocení projektu Obědy do škol
22/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/5/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
6. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
22/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/6/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
7. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
22/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/7/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
8. Řešení situace žadatelů o sociální bydlení
22/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/8/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
1. Schválení programu 6. zasedání Komise sociální a zdravotní
22/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/1/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
2. Schválení zápisu ze 4. a 5. zasedání Komise sociální a zdravotní.
22/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/2/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
3. Žádost o záštitu a podporu záměru vytvoření zdravotně – kulturní stezky
22/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/3/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
4. Založení sociálního podniku “Porta vitae z.ú.”
22/03/2016
Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 6/4/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
1. Komise rozpuštěna – nebyla způsobilá přijímat usnášení.
08/03/2016
Zasedání konané dne 7. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 5/1/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
6. Projednání návrhu na členy komisí při otevírání obálek a posuzování dotací sociálních a volnočasových.
25/02/2016
Zasedání konané dne 22. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/6/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
1. Schválení programu 4. zasedání Komise sociální a zdravotní
25/02/2016
Zasedání konané dne 22. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/1/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
2. Schválení zápisu ze 3. zasedání Komise sociální a zdravotní
25/02/2016
Zasedání konané dne 22. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/2/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
3. Žádost o pronájem obecního bytu
25/02/2016
Zasedání konané dne 22. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/3/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
4. Žádost o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající
25/02/2016
Zasedání konané dne 22. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/4/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě