2. Schválení zápisu 12. zasedání Komise sociální a zdravotní

31/10/2016
Zasedání konané dne 10. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/2/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

3. Výsledek sociálního šetření u žadatelů o byt.

31/10/2016
Zasedání konané dne 10. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/3/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

4. Informace o nabídkách volných bytů vybraným žadatelům o pronájem bytu ze sociálních důvodů/pro seniory

31/10/2016
Zasedání konané dne 10. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/4/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

5. Výběr budoucích nájemců bytů pronajatých ze sociálních důvodů/seniorům

31/10/2016
Zasedání konané dne 10. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/5/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu 11. zasedání Komise sociální a zdravotní

19/09/2016
Zasedání konané dne 12. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/2/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

3. Seznámení s vybranými zájemci o byty v rámci Terénního programu Prevence bezdomovectví na P5 od Armády spásy

19/09/2016
Zasedání konané dne 12. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/3/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

4. Různé.

19/09/2016
Zasedání konané dne 12. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/4/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

1. Schválení programu 12. zasedání Komise sociální a zdravotní.

19/09/2016
Zasedání konané dne 12. 9. 2016 jako řádné číslo usnesení 12/1/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

Program 12. zasedání Komise sociální a zdravotní v r. 2016

09/09/2016
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 11. zasedání Komise sociální a zdravotní v r. 2016

08/09/2016
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 10. zasedání Komise sociální a zdravotní v r. 2016

08/09/2016
Pro otevření klikněte na přílohu…

1. Schválení zápisu 9. zasedání Komise sociální a zdravotní a seznámení s výjezdním 10. zasedáním Domě s pečovatelskou službou Zubatého

29/08/2016
Zasedání konané dne 15. 8. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/1/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

2. Schválení programu 11. zasedání Komise sociální a zdravotní.

29/08/2016
Zasedání konané dne 15. 8. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/2/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

3. Různé

29/08/2016
Zasedání konané dne 15. 8. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/3/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

4. Projednání žádosti o posouzení návrhu na vyřazení žáků z programu Obědy do škol

29/08/2016
Zasedání konané dne 15. 8. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/4/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

5. Návrh na uzavření 3 smluv o nájmu bytu ze sociálních důvodů

29/08/2016
Zasedání konané dne 15. 8. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/5/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

6. Výběr budoucích nájemců do bytů určených pro sociální účely

29/08/2016
Zasedání konané dne 15. 8. 2016 jako řádné číslo usnesení 11/6/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

1. Výjezdní zasedání v Domě s pečovatelskou službou Zubatého.

29/08/2016
Zasedání konané dne 6. 6. 2016 jako řádné číslo usnesení 10/1/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

Program 9. zasedání Komise sociální a zdravotní v r. 2016

31/05/2016
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 8. zasedání Komise sociální a zdravotní v r. 2016

31/05/2016
Pro otevření klikněte na přílohu…

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě