3. Využívání účelových neinvestičních příspěvků na stravování dětí – projekt Obědy do škol – seznam žádostí o příspěvek na proplacení školního stravování na rok 2017

05/12/2016
Zasedání konané dne 28. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/3/2016 Předkladatel: Damašek Martin, Bc., člen zastupitelstva...

4. Různé.

05/12/2016
Zasedání konané dne 28. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/4/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

1. Schválení programu 16. zasedání Komise sociální a zdravotní.

05/12/2016
Zasedání konané dne 28. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 16/1/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

1. Schválení programu 15. zasedání Komise sociální a zdravotní.

29/11/2016
Zasedání konané dne 14. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/1/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu 14. zasedání Komise sociální a zdravotní

29/11/2016
Zasedání konané dne 14. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/2/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

3. Informace o nabídkách volných bytů vybraným žadatelům o pronájem bytu ze sociálních důvodů/pro seniory

29/11/2016
Zasedání konané dne 14. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/3/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

4. Seznámení s provozem Jeslí zřízených Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci

29/11/2016
Zasedání konané dne 14. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/4/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

5. Různé

29/11/2016
Zasedání konané dne 14. 11. 2016 jako řádné číslo usnesení 15/5/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

Program 15. zasedání Komise sociální a zdravotní v r. 2016

22/11/2016
Pro otevření klikněte na přílohu…

4. Vyhlášení dotačních programů pro “Podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5” pro rok 2017

01/11/2016
Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/4/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

5. Vyhlášení dotačních programů “Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti” pro rok 2017

01/11/2016
Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/5/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

6. Výsledek sociálního šetření u žadatelů o byt.

01/11/2016
Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/6/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

7. Seznámení se zprávami o dosavadním průběhu programu “Tréninkového bydlení”.

01/11/2016
Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/7/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

8. Různé

01/11/2016
Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/8/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

1. Schválení programu 14. zasedání Komise sociální a zdravotní.

01/11/2016
Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/1/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu 13. zasedání Komise sociální a zdravotní

01/11/2016
Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/2/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

3. Přepravní sociální služba – “Taxík Maxík”

01/11/2016
Zasedání konané dne 24. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 14/3/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

Program 14. zasedání Komise sociální a zdravotní v r. 2016

31/10/2016
Pro otevření klikněte na přílohu…

Program 13. zasedání Komise sociální a zdravotní v r. 2016

31/10/2016
Pro otevření klikněte na přílohu…

1. Schválení programu 13. zasedání Komise sociální a zdravotní.

31/10/2016
Zasedání konané dne 10. 10. 2016 jako řádné číslo usnesení 13/1/2016 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě