5. Různé
22/06/2017
Zasedání konané dne 19. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 8/5/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
6. Různé
17/05/2017
Zasedání konané dne 15. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/6/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
1. Schválení zápisu 6. zasedání Komise sociální a zdravotní Schválení programu 7. zasedání Komise sociální a zdravotní
17/05/2017
Zasedání konané dne 15. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/1/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
2. Výběr budoucích nájemců bytů pronajatých ze sociálních důvodů/seniorům
17/05/2017
Zasedání konané dne 15. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/2/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
3. Schválení dodatků ke smlouvám o nájmu bytů, určených k tréninkovému bydlení.
17/05/2017
Zasedání konané dne 15. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/3/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
4. Armáda spásy – nominace na obsazení tréninkových bytů
17/05/2017
Zasedání konané dne 15. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/4/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
5. Seznámení s výsledky mapování počtů osob bez přístřeší žijících na území MČ Praha 5
17/05/2017
Zasedání konané dne 15. 5. 2017 jako řádné číslo usnesení 7/5/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
1. Schválení zápisu 5. zasedání Komise sociální a zdravotní Schválení programu 6. zasedání Komise sociální a zdravotní
15/05/2017
Zasedání konané dne 10. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/1/2017 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...
2. Tréninkové bydlení a další činnosti Armády spásy.
15/05/2017
Zasedání konané dne 10. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/2/2017 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...
3. Informace o Dotačním řízení .
15/05/2017
Zasedání konané dne 10. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/3/2017 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...
4. Informace o nabídkách volných bytů vybraným žadatelům o pronájem bytu ze sociálních důvodů/pro seniory.
15/05/2017
Zasedání konané dne 10. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/4/2017 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...
5. Seznámení s výroční zprávou o činnosti Komise sociální a zdravotní
15/05/2017
Zasedání konané dne 10. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/5/2017 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...
6. Různé.
15/05/2017
Zasedání konané dne 10. 4. 2017 jako řádné číslo usnesení 6/6/2017 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...
5. Informace o nabídkách volných bytů vybraným žadatelům o pronájem bytu ze sociálních důvodů/pro seniory
29/03/2017
Zasedání konané dne 20. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/5/2017 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...
6. Různé
29/03/2017
Zasedání konané dne 20. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/6/2017 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...
1. Schválení programu výjezdního 4. zasedání Komise sociální a zdravotní.
29/03/2017
Zasedání konané dne 6. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/1/2017 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...
2. Výjezdní zasedání komise – seznámení s technickým stavem sociálních bytů.
29/03/2017
Zasedání konané dne 6. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/2/2017 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...
3. Různé
29/03/2017
Zasedání konané dne 6. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 4/3/2017 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...
1. Schválení programu 5. zasedání Komise sociální a zdravotní.
29/03/2017
Zasedání konané dne 20. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/1/2017 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...
2. Schválení zápisu 3. a 4. zasedání Komise sociální a zdravotní
29/03/2017
Zasedání konané dne 20. 3. 2017 jako řádné číslo usnesení 5/2/2017 Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě