1. Schválení zápisu 10. zasedání Komise sociální a zdravotní Schválení programu 11. zasedání Komise sociální a zdravotní
20/10/2017
Zasedání konané dne 9. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/1/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
2. Využití volných opravených bytů
20/10/2017
Zasedání konané dne 9. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/2/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
3. Doplnění k sociálnímu šetření u žadatelky o sociální byt
20/10/2017
Zasedání konané dne 9. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/3/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
4. Vyhlášení dotačních programů pro “Podporu sociálních služeb a podporu volnočasových aktivit občanů poskytovaných občanům z MČ Praha 5” pro rok 2018
20/10/2017
Zasedání konané dne 9. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/4/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
5. Různé.
20/10/2017
Zasedání konané dne 9. 10. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/5/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
1. Schválení zápisu 9. zasedání Komise sociální a zdravotní Schválení programu 10. zasedání Komise sociální a zdravotní
19/09/2017
Zasedání konané dne 11. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/1/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
2. Informace o nabídkách volných bytů žadatelům o pronájem ze soc. důvodů/seniory
19/09/2017
Zasedání konané dne 11. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/2/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
3. Seznámení s výsledkem sociálního šetření u žadatelů o sociální byt
19/09/2017
Zasedání konané dne 11. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/3/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
4. Seznámení s výsledky sociálního šetření u zájemce o tréninkové bydlení
19/09/2017
Zasedání konané dne 11. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/4/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
5. Různé
19/09/2017
Zasedání konané dne 11. 9. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/5/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
1. Schválení zápisu 8. zasedání Komise sociální a zdravotní Schválení programu 9. zasedání Komise sociální a zdravotní
24/08/2017
Zasedání konané dne 14. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/1/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
2. Informace o nabídkách volných bytů vybraným žadatelům o pronájem bytu ze sociálních důvodů/pro seniory
24/08/2017
Zasedání konané dne 14. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/2/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
3. Výběr budoucích nájemců bytů pronajatých ze sociálních důvodů/seniorům
24/08/2017
Zasedání konané dne 14. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/3/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
4. Seznámení s výsledkem sociálního šetření u žadatelky o sociální byt
24/08/2017
Zasedání konané dne 14. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/4/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
5. Seznámení s návrhem nájemců do tréninkového bydlení.
24/08/2017
Zasedání konané dne 14. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/5/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
6. Různé
24/08/2017
Zasedání konané dne 14. 8. 2017 jako řádné číslo usnesení 9/6/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
1. Schválení zápisu 7. zasedání Komise sociální a zdravotní Schválení programu 8. zasedání Komise sociální a zdravotní
22/06/2017
Zasedání konané dne 19. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 8/1/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
2. Výběr budoucích nájemců bytů pronajatých ze sociálních důvodů/seniorům
22/06/2017
Zasedání konané dne 19. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 8/2/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
3. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu s Armádou spásy a Nadějí
22/06/2017
Zasedání konané dne 19. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 8/3/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...
4. Prodloužení podnájemních smluv v tréninkových bytech
22/06/2017
Zasedání konané dne 19. 6. 2017 jako řádné číslo usnesení 8/4/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě