5. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
25/02/2016
Zasedání konané dne 22. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 4/5/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
1. Schválení programu 3.zasedání Komise sociální a zdravotní
17/02/2016
Zasedání konané dne 8. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/1/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
2. Schválení zápisu z 2.zasedání Komise socialní a zdravotní
17/02/2016
Zasedání konané dne 8. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/2/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
3. Program prevence kriminality MČ Praha 5 na rok 2016
17/02/2016
Zasedání konané dne 8. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/3/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
17/02/2016
Zasedání konané dne 8. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/4/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
5. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu II.
17/02/2016
Zasedání konané dne 8. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/5/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
6. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu
17/02/2016
Zasedání konané dne 8. 2. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/6/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
4. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
26/01/2016
Zasedání konané dne 25. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/4/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
5. Protidrogová strategie MČ Praha 5 na rok 2016
26/01/2016
Zasedání konané dne 25. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/5/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
6. Různé
26/01/2016
Zasedání konané dne 25. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/6/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
1. Program prevence kriminality a Akční plán prevence kriminality
26/01/2016
Zasedání konané dne 25. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/1/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
1. Schválení programu 2. zasedání Sociální a zdravotní komise
26/01/2016
Zasedání konané dne 25. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/1/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
2. Schválení zápisu z 1. zasedání Sociální a zdravotní komise
26/01/2016
Zasedání konané dne 25. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/2/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
3. Založení podniku s názvem “Sociální podnik úklid Praha 5 s. r. o.”
26/01/2016
Zasedání konané dne 25. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 2/3/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
9. Záměr pronájmu prostor neziskové organizaci Jako doma – Homelike, o.p.s.
19/01/2016
Zasedání konané dne 4. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/9/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
1. Schválení programu 1. zasedání Sociální a zdravotní komise
19/01/2016
Zasedání konané dne 4. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/1/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
2. Schválení zápisu z 1. zasedání Sociální a zdravotní komise
19/01/2016
Zasedání konané dne 4. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/2/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
3. Vyhlášení dotačních programů pro podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 pro rok 2016
19/01/2016
Zasedání konané dne 4. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/3/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
4. Vyhlášení dotačního programu Podpora volnočasových aktivit občanů z MČ Praha 5 v sociální oblasti pro rok 2016
19/01/2016
Zasedání konané dne 4. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/4/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
5. Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
19/01/2016
Zasedání konané dne 4. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/5/2016 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě