4. Kontrola výkonu správy aquaparku Barrandov v souladu s mandátní smlouvou
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 40/4/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
6. Prodej pozemků – sportovní areál Nad Hliníkem
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 36/6/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
6. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období 16.08.2014 – 25.11.2014
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/6/2014 Předkladatel: Slabý Martin, člen...
3. Kontrola vyúčtování grantů z programu Místo pro život a ekologické programy
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 38/3/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
10. Různé:
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 8. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 42/10/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
3. Zápis z 36. zasedání výboru
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 37/3/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
5. Pozvání zástupců občanských iniciativ z platformy Za5 a zřízení přístupu do intranetu pro členy VŽP
20/01/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Cuhra Josef,...
6. Výzva členů
20/01/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/6/2014 Předkladatel: Cuhra Josef,...
1. Program 1. zasedání VŽP
20/01/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Cuhra Josef,...
2. Volba místopředsedů
20/01/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Cuhra Josef,...
3. Termíny zasedání I. pol. 2015
20/01/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Cuhra Josef,...
4. Teze programu činnosti VŽP
20/01/2015
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 8. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Cuhra Josef,...
3. Připomínky k lednovému vydání a schválení vydání Pětky pro vás
14/01/2015
Zasedání konané dne 18. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/3/2014 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
8. Různé
14/01/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/8/2014 Předkladatel: Kreidl...
1. Schválení programu 2. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5
14/01/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 15. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/1/2014 Předkladatel: Kreidl...
4. TVP5
14/01/2015
Zasedání konané dne 18. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/4/2014 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
2. Volba ověřovatele zápisu
14/01/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 15. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/2/2014 Předkladatel: Kreidl...
5. Různé
14/01/2015
Zasedání konané dne 18. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/5/2014 Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva...
3. Návrh zadání změn Z 2873/00, Z 2929/00 CVZ V týkající se území MČ Praha 5
14/01/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 15. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 2/3/2014 Předkladatel: Kreidl...
1. Volba ověřovatele zápisu
14/01/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 10. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Kreidl...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě