6. Kontrola vyúčtování grantů “Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5”
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 8. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 42/6/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
10. Kontrola realizace projektu e-Government
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 38/10/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
1. Program
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 40/1/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
3. Zápis
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 36/3/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
3. Volba ověřovatele zápisu
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Slabý Martin, člen...
7. Různé
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 5. 2014 jako řádné číslo usnesení 39/7/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
7. Kontrola vyřizování petic za I. pololetí 2014 a porovnání petic za období 2011 – 2014
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 8. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 42/7/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
11. Různé
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 38/11/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
2. Zápis z 39. zasedání KV ZMČ Praha 5
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 40/2/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
4. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 36/4/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
4. Stanovení termínů zasedání KV ZMČ Praha 5
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Slabý Martin, člen...
1. Program
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 38/1/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
8. Kontrola vyřizování interpelací za I. pololetí 2014
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 8. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 42/8/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
1. Program
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 37/1/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
3. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 40/3/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
5. Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2013
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 36/5/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
5. Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2015
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 12. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Slabý Martin, člen...
2. Kontrola transparence grantů, darů dle usnesení ZMČ P5 4/2/2011/1.2
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 38/2/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
9. Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2014
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 8. 9. 2014 jako řádné číslo usnesení 42/9/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...
2. Různé:
17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 37/2/2014 Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě