3. Návrhy na pronájem uvolněných bytů
09/07/2014
Zasedání konané dne 16. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/3/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
1. Informace Ing. Jiřího Vejmelky, člena Rady městské části Praha 5
09/07/2014
Zasedání konané dne 25. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/1/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
2. Informace o nabídkách bytů
09/07/2014
Zasedání konané dne 25. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/2/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
3. Návrh na pronájem uvolněného bytu
09/07/2014
Zasedání konané dne 25. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/3/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
4. Návrh na pronájem tří uvolněných bytů
09/07/2014
Zasedání konané dne 25. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 13/4/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
1. Návrhy na pronájem uvolněného bytu pro klienty Zařízení pro děti – cizince
09/07/2014
Zasedání konané dne 16. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/1/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
2. Informace o nabídkách bytů
09/07/2014
Zasedání konané dne 16. 7. 2014 jako řádné číslo usnesení 14/2/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
2. Žádosti o pronájem obecního bytu
25/06/2014
Zasedání konané dne 19. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/2/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
2. Představení projektu
25/06/2014
Zasedání konané dne 31. 12. 2013 jako řádné číslo usnesení 20/2/2013 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
2. Informace odboru bytů a privatizace
25/06/2014
Zasedání konané dne 23. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 9/2/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
3. Návrhy na pronájem uvolněných bytů
25/06/2014
Zasedání konané dne 19. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/3/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
3. Ostatní záležitosti
25/06/2014
Zasedání konané dne 23. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 9/3/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
4. Návrh na pronájem uvolněného bytu
25/06/2014
Zasedání konané dne 19. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/4/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
1. Návštěva nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
25/06/2014
Zasedání konané dne 9. 4. 2014 jako řádné číslo usnesení 8/1/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
5. Ostatní záležitosti
25/06/2014
Zasedání konané dne 19. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 5/5/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
1. Prezentace ředitelky Zařízení pro děti – cizince
25/06/2014
Zasedání konané dne 26. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/1/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
1. Presentace studie proveditelnosti “Bydlení pro seniory Praha 5, Hlubočepy”
25/06/2014
Zasedání konané dne 12. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 4/1/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
2. Informace odboru bytů a privatizace o nabídkách bytů
25/06/2014
Zasedání konané dne 26. 3. 2014 jako řádné číslo usnesení 7/2/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
1. Návštěva zařízení CSOP Jesle Okrouhlík, Na Hřebenkách 3, Praha 5
25/06/2014
Zasedání konané dne 5. 2. 2014 jako řádné číslo usnesení 3/1/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...
1. Návštěva Domu sociálních služeb na adrese Na Neklance 15, Praha 5
25/06/2014
Zasedání konané dne 4. 6. 2014 jako řádné číslo usnesení 12/1/2014 Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě