1. Program 1. zasedání Komise školské.
19/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Program...
2. Zápis ze 13. zasedání Komise školské.
19/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Zápis...
3. Naplnění FKSP příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5.
19/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Naplnění...
4. Výjezdní zasedání komise školské v druhém pololetí šk. roku 2013/2014.
19/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Výjezdní...
5. Různé
19/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Různé...
1. Dne 17.12.2013 byl Radou odvolán na vlastní žádost pan Mgr. Jan Hlaváček a jmenována jako řádná členka KŽP paní Mgr. Radka Havlinová.
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/1/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
2. KŽP schvaluje přítomnost na jednání paní RNDr. Marcely Stárkové z Platformy www.zapet.cz.
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/2/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
3. Schválení zápisu z 10. KŽP 2013
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/3/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
4. Schválení zápisu z 11. KŽP 2013
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/4/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
5. Schválení programu 1. KŽP 2014
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/5/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
6. Návrh a schválení termínů konání KŽP na 1. pol. 2014
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/6/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
7. Doplňující stanovisko k výjimečně přípustném funkčním využití v dalších funkčních plochách ÚPn – Obytný soubor Prokopské údolí – souhlas s umístěním slaboproudé přípojky
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/7/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
8. Stanovisko KŽP k návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZUR HMP)
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/8/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
9. Stanovisko KŽP k rozvaze o charakteru území Městské části Praha 5 k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/9/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
10. Přírodní park Košíře – Motol (Vidoule) – stížnost proti prodeji
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/10/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...
11. Různé
11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné číslo usnesení 1/11/2014 Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě