6. Různé

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 1. 2012 jako řádné číslo usnesení 1/6/2012 Předkladatel: Michal Pavel, Ing.,...

10. Přehled rozpočtových opatření

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 28. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 23/10/2012 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

1. Schválení zápisu 13. zasedání FV Schválení programu 14. zasedání FV

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 15. 8. 2012 jako řádné číslo usnesení 15/1/2012 Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně...

4. Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 24. 10. 2012 jako řádné číslo usnesení 19/4/2012 Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně...

2. Stav pohledávek k 31.7.2012

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 1. 8. 2012 jako mimořádné číslo usnesení 13/2/2012 Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně...

8. Různé

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 24/8/2012 Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně...

8. Schválení zápisu 11. zasedání FV Schválení programu 12. zasedání FV

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 6. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/8/2012 Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně...

11. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2012 – Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 28. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 23/11/2012 Předkladatel: Šesták Michal, člen...

2. 1. Úprava rozpočtu roku 2012 – vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2011 formou neinvestiční dotace, 2. Změna financování v r. 2012 – akce ZŠ Kořenského, Praha 5

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 15. 8. 2012 jako řádné číslo usnesení 15/2/2012 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

5. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2012 – Mateřská škola, Praha 5 – Hlubočepy, Hlubočepská 90

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 24. 10. 2012 jako řádné číslo usnesení 19/5/2012 Předkladatel: Michal Šesták, člen...

3. Různé

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 1. 8. 2012 jako mimořádné číslo usnesení 13/3/2012 Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně...

1. Schválení zápisu 21. a 22. zasedání FV Schválení programu 23. zasedání FV

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 28. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 23/1/2012 Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně...

9. Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 6. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/9/2012 Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně...

12. Různé

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 28. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 23/12/2012 Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně...

3. Přehled rozpočtových opatření

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 15. 8. 2012 jako řádné číslo usnesení 15/3/2012 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

6. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2012 – Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Peškova 963

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 24. 10. 2012 jako řádné číslo usnesení 19/6/2012 Předkladatel: Šesták Michal, člen...

4. Uznání a úhrada (části) nákladů vynaložených býv. nájemcem – firmou AREA TZB, a.s. na rekonstrukci NP Vrchlického 51/479, 49/482 a 47/483, Praha 5 a uzavření Dohody o narovnání k vypořádání vzájemných pohledávek po ukončení nájemního vztahu

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 1. 8. 2012 jako mimořádné číslo usnesení 13/4/2012 Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen...

2. Odpis pohledávek za nájemci nebytových prostor

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 28. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 23/2/2012 Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně...

10. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2012 – Základní škola Praha 5 – Smíchov, Kořenského 10/760

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 6. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/10/2012 Předkladatel: Michal Šesták, člen...

1. Schválení zápisu 19. a 20. zasedání FV Schválení programu 21. zasedání FV

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2012 jako řádné číslo usnesení 21/1/2012 Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě