6. Program 18.KUR

14/01/2013
Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/6/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

7. “Administrativní budova se služebními byty v areálu Ojgar, s.r.o” DUR

14/01/2013
Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/7/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

8. Návrh na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 1107 k.ú. Radlice

14/01/2013
Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/8/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

1. Různé

14/01/2013
Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/1/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

2. “Klamovka Gardens”, studie

14/01/2013
Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/2/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

3. Úprava parkování a zklidnění západní části ulice Křížová

14/01/2013
Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/3/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

4. Podněty na změnu ÚPn

14/01/2013
Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/4/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

4. Žádost budoucího nájemce nebytového prostoru Štefánikova 259/51, Praha 5 pana Milana Dřímala o uzavření řádné nájemní smlouvy, prominutí smluvní pokuty a prominutí poměrné části předpisu částky sjednané za bezdůvodné obohacení

08/01/2013
Zasedání konané dne 18. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/4/2012 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Žádost...

5. Žádost obch. firmy Magna Corp, s.r.o., nájemce NP – lékárny v nemovitosti č.p. 531, Vítězná 13, k.ú. Malá Strana, Praha 5 o změnu doby trvání nájmu z doby neurčité na dobu určitou 10 let (alt. 5 let + 5 let opce)

08/01/2013
Zasedání konané dne 18. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/5/2012 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Žádost...

6. Žádost nájemce NP Vrchlického 5/161, k. ú. Košíře, Praha 5 Miroslava Pousteckého o snížení nájemného

08/01/2013
Zasedání konané dne 18. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/6/2012 Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise...

1. Žádost o doplnění zařízení nájemce společnosti Vodafone Czech Republic a.s. – nemovitost č.p. 1844 a 1845, k.ú. Smíchov na adrese Švédská 35 a 37, Praha 5

08/01/2013
Zasedání konané dne 18. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/1/2012 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Žádost...

2. Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytového prostoru Štefánikova 316/8, Praha 5 – nájemce Ivana Kalašová – XEROXe

08/01/2013
Zasedání konané dne 18. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/2/2012 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Žádost...

3. Uznání nákladů vynaložených obch. firmou Vinař spol. s r.o. na zhodnocení NP Hlubočepská 33/2, Praha 5 + vypořádání vzájemných pohledávek na zákl. Dohody o narovnání a návrh obch. firmy Zlatý had, s.r.o. na uzavření nové nájemní smlouvy

08/01/2013
Zasedání konané dne 18. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/3/2012 Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva Uznání...

3. Kontrola úkolů z minulého zasedání: Nová témata do časopisu pro příští rok

03/01/2013
Zasedání konané dne 21. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 21/3/2012 Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise...

1. Schválení zápisu 10. zasedání Komise pro styk s veřejností a ombudsman

03/01/2013
Zasedání konané dne 19. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 11/1/2012 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

4. Plán čísla Pětka pro vás 1/2013

03/01/2013
Zasedání konané dne 21. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 21/4/2012 Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise...

1. Schválení zápisu 11. zasedání Komise styku s veřejností a ombusman

03/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/1/2012 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

2. Schválení programu

03/01/2013
Zasedání konané dne 19. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 11/2/2012 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

5. TVP 5 reportáže

03/01/2013
Zasedání konané dne 21. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 21/5/2012 Předkladatel: Mrázková Jana, předsedkyně Mediální komise...

2. Schválení programu 12. zasedání Komise pro styk s veřejností a ombudsman

03/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/2/2012 Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě