4. “Obytný park Na Stárce”, DUR

29/07/2013
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/4/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

5. Návrh na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 1107 k.ú. Radlice

29/07/2013
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/5/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

6. “Stavební úpravy objektu a novostavba Souběžná II”, studie

29/07/2013
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/6/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

7. Návrh na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 1119 k.ú. Smíchov

29/07/2013
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/7/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

3. Schválení zápisu z 5. zasedání

04/02/2013
Zasedání konané dne 31. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/3/2012 Předkladatel: Sedlák Roman, Bc., člen zastupitelstva...

4. Schválení programu 6. zasedání

04/02/2013
Zasedání konané dne 31. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/4/2012 Předkladatel: Sedlák Roman, Bc., člen zastupitelstva...

5. Problematika hracích automatů

04/02/2013
Zasedání konané dne 31. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/5/2012 Předkladatel: Sedlák Roman, Bc., člen zastupitelstva...

6. Zhodnocení situace za celý rok

04/02/2013
Zasedání konané dne 31. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/6/2012 Předkladatel: Sedlák Roman, Bc., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu 4. zasedání

04/02/2013
Zasedání konané dne 5. 9. 2012 jako řádné číslo usnesení 5/1/2012 Předkladatel: Sedlák Roman, Bc., člen zastupitelstva...

2. Schválení programu 5. zasedání

04/02/2013
Zasedání konané dne 5. 9. 2012 jako řádné číslo usnesení 5/2/2012 Předkladatel: Sedlák Roman, Bc., člen zastupitelstva...

3. Problematika Subutexu – oblast U Zvonu

04/02/2013
Zasedání konané dne 5. 9. 2012 jako řádné číslo usnesení 5/3/2012 Předkladatel: Sedlák Roman, Bc., člen zastupitelstva...

4. Různé – návrh na změnu obsazení komise

04/02/2013
Zasedání konané dne 5. 9. 2012 jako řádné číslo usnesení 5/4/2012 Předkladatel: Sedlák Roman, Bc., člen zastupitelstva...

1. Program prevence kriminality městské části Praha 5

04/02/2013
Zasedání konané dne 31. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/1/2012 Předkladatel: Sedlák Roman, Bc., člen zastupitelstva...

2. Akční plán Protidrogové strategie městské části Praha 5 pro roky 2011-2013

04/02/2013
Zasedání konané dne 31. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/2/2012 Předkladatel: Sedlák Roman, Bc., člen zastupitelstva...

1. Schválení zápisu 11. zasedání Komise zahraniční a fondů EU

31/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/1/2012 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

2. Schválení programu 12. zasedání Komise zahraniční a fondů EU

31/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/2/2012 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

3. Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – Oddělení podpory a řízení projektů

31/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/3/2012 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

4. Různé

31/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/4/2012 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

5. Plánované aktivity v oblasti zahraniční spolupráce – Talent roku 2013

31/01/2013
Zasedání konané dne 17. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/5/2012 Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., předseda Komise...

5. Zápis ze zasedání 17. KUR

14/01/2013
Zasedání konané dne 13. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 18/5/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě