5. Vyhlášení výběrového řízení v oblasti školství na udělení grantů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2012

04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 4. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/5/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

3. Diskuze nad materiálem Udržitelný rozvoj školství 2012/2014.

04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 8/3/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

1. Program 3. zasedání ŠK

04/12/2013
Zasedání konané dne 4. 6. 2012 jako řádné číslo usnesení 3/1/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

7. Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol na školní rok 2012/2013

04/12/2013
Zasedání konané dne 5. 3. 2012 jako řádné číslo usnesení 1/7/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

4. Naplněnost základních a mateřských škol (včetně dvou uplynulých volebních obdobích).

04/12/2013
Zasedání konané dne 1. 10. 2012 jako řádné číslo usnesení 7/4/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

4. Petice rodičů dětí navštěvujících MŠ Peroutkova, Praha 5

04/12/2013
Zasedání konané dne 14. 5. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/4/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

1. Schválení zápisu 5. zasedání Komise etnická

19/11/2013
Zasedání konané dne 1. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/1/2012 Předkladatel: PhDr. Marie Ulrichová Hakenová Schválení...

2. Schválení programu 6. zasedání etnické komise

19/11/2013
Zasedání konané dne 1. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/2/2012 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

3. Informace ředitele Domu národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2, Mgr. Jakuba Štědroně, který bude informovat o spolupráci DNM s ÚMČ Praha 5.

19/11/2013
Zasedání konané dne 1. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/3/2012 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

4. informace zastupitele ÚMČ Prahy 5 Karla Novotného o služební cestě konané do Holandska na téma “Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality”;

19/11/2013
Zasedání konané dne 1. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/4/2012 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

5. informace Bc. Igora Surmaje, poradce pro etnika ÚMČ Praha 5

19/11/2013
Zasedání konané dne 1. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/5/2012 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

6. Informace Boženy Fílové, romské koordinátorky z odboru ZSP MHP

19/11/2013
Zasedání konané dne 1. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/6/2012 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

7. Různé

19/11/2013
Zasedání konané dne 1. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/7/2012 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...

8. Slaměný dům jako centrum ekologické výchovy v Praze 5

29/07/2013
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/8/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

9. Podněty na změnu ÚPn

29/07/2013
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/9/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

10. Návrh zadání CVZ IV

29/07/2013
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/10/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

11. Různé

29/07/2013
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/11/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

1. Program 17. KUR

29/07/2013
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/1/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

2. Zápis ze zasedání 15. a 16. KUR

29/07/2013
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/2/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

3. “Dostavba proluky Pod Barvířkou / Pod Brentovou”, studie

29/07/2013
Zasedání konané dne 22. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 17/3/2012 Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě