1. Program 7. zasedání školské komise.

04/12/2013
Zasedání konané dne 1. 10. 2012 jako řádné číslo usnesení 7/1/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

1. Program 2. zasedání školské komise

04/12/2013
Zasedání konané dne 14. 5. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/1/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

2. Čerpání neinvestičního příspěvku ZŠ, MŠ za rok 2011.

04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/2/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

5. Informace o zahájení školního roku na ZŠ Kořenského.

04/12/2013
Zasedání konané dne 3. 9. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/5/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

3. Žádosti ředitelek mateřských škol MČ Praha 5 o ponechání nevyčerpaného neinvestičního příspěvku 2011 a převedení do fondů PO

04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 4. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/3/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

1. Program 8.zasedání školské komise.

04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 8/1/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

4. Záměr činnosti Komunitního centra Prádelna, Holečkova 38, Praha 5

04/12/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako mimořádné číslo usnesení 4/4/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

5. Provoz školních družin ZŠ MČ Praha 5 v době jarních prázdnin 6. 2. – 10. 2. 2012

04/12/2013
Zasedání konané dne 5. 3. 2012 jako řádné číslo usnesení 1/5/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

2. Zápis z 5. zasedání školské komise.

04/12/2013
Zasedání konané dne 1. 10. 2012 jako řádné číslo usnesení 7/2/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

2. Zápis z 1. mimořádného zasedání školské komise

04/12/2013
Zasedání konané dne 14. 5. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/2/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

3. Nová verze auditu

04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/3/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

6. Nový poskytovatel internetového připojení pro ZŠ a MŠ na Praze 5

04/12/2013
Zasedání konané dne 3. 9. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/6/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

4. Informace o provozu školních družin v době velikonočních prázdnin ve šk. roce 2011/2012

04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 4. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/4/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

2. Zápis ze 7. zasedání školské komise.

04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 8/2/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

5. “Talent základek Prahy 5” v soutěži Logická olympiáda – Mensa gymnázium

04/12/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako mimořádné číslo usnesení 4/5/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

6. Informace o změnách v zákoně č. 561/2004 Sb., školský zákon, platných od 1. 1. 2012

04/12/2013
Zasedání konané dne 5. 3. 2012 jako řádné číslo usnesení 1/6/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

3. Zápis z 6.zasedání školské komise.

04/12/2013
Zasedání konané dne 1. 10. 2012 jako řádné číslo usnesení 7/3/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

3. Prázdninový provoz mateřských škol MČ Praha 5

04/12/2013
Zasedání konané dne 14. 5. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/3/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

4. Stanovisko k záměru na plošné snížení výdajů na energie ve školských zařízeních, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 5.

04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/4/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

7. “Talent základek Prahy 5” v soutěži Logická olympiáda – Mensa gymnázium .

04/12/2013
Zasedání konané dne 3. 9. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/7/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě