5. Rozdělení spádových oblastí ZŠ Grafická.

04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/5/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

1. Program 4.zasedání školské komise

04/12/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako mimořádné číslo usnesení 4/1/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

2. Zápis z 11. zasedání školské komise

04/12/2013
Zasedání konané dne 5. 3. 2012 jako řádné číslo usnesení 1/2/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

9. Členka školské komise, Ing. Vlasta Váchová, žádá předsedu, aby se pozvánky a materiály posílaly týden před zasedáním školské komise, jelikož nedodržování termínu je v rozporu s jednacím řádem.

04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 8/9/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

7. Odpovědi na petice

04/12/2013
Zasedání konané dne 4. 6. 2012 jako řádné číslo usnesení 3/7/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

13. Žádost ZŠ Plzeňská o povolení ukončení školního roku 2011/2012 ke dni 22. 6. 2012

04/12/2013
Zasedání konané dne 5. 3. 2012 jako řádné číslo usnesení 1/13/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

3. Probíhající konkurzy na ředitele/ředitelky na školách Prahy 5 .

04/12/2013
Zasedání konané dne 3. 9. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/3/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

1. Program 2. zasedání ŠK

04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 4. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/1/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

6. MŠ Holečkova jako součast ZŠ Grafická – její případné sloučení se ZŠ Kořenského.

04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/6/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

2. Zápis z 3. zasedání školské komise

04/12/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako mimořádné číslo usnesení 4/2/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

3. Zápis do mateřských škol MČ Praha 5 pro školní rok 2012/2013 a Dny otevřených dveří v MŠ MČ Praha 5

04/12/2013
Zasedání konané dne 5. 3. 2012 jako řádné číslo usnesení 1/3/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

1. Informace o jeslích

04/12/2013
Zasedání konané dne 1. 10. 2012 jako řádné číslo usnesení 7/1/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

8. Vedoucí odboru školství, kultury a sportu požádala o stanovisko předsedu ŠK k dění a postavení ředitele ZŠ a MŠ, U Tyršovy školy, Igora Krupky, vzhledem k tomu, že Dr. Martinec je na této škole členem školské rady.

04/12/2013
Zasedání konané dne 4. 6. 2012 jako řádné číslo usnesení 3/8/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

14. Bezúplatný převod výpočetní techniky ve výši 2 mil. Kč ZŠ Kořenského

04/12/2013
Zasedání konané dne 5. 3. 2012 jako řádné číslo usnesení 1/14/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

1. Kritéria hodnocení ředitelů mateřských a základních škol.

04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/1/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

4. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy waldorfská, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9

04/12/2013
Zasedání konané dne 3. 9. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/4/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

2. Zápis z 1. zasedání ŠK

04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 4. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/2/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

7. Pronájmy nevyužívaných prostor v ZŠ Chaplinovo náměstí a ve zrušené ZŠ Plzeňská.

04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/7/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

3. Žádost o stanovisko ve věci zápisu ZUŠ, jejich činnost bude vykonávat právnická osoba s názvem Ala Bohemica, s.r.o.

04/12/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako mimořádné číslo usnesení 4/3/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

4. Změny v počtu dětí a další změny v průběhu školního roku 2011/2012 a počty pracovníků v MŠ MČ Praha 5

04/12/2013
Zasedání konané dne 5. 3. 2012 jako řádné číslo usnesení 1/4/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě