4. Statut školské komise

04/12/2013
Zasedání konané dne 4. 6. 2012 jako řádné číslo usnesení 3/4/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

10. Žádosti o výjimky z počtu dětí v MŠ MČ Praha 5

04/12/2013
Zasedání konané dne 5. 3. 2012 jako řádné číslo usnesení 1/10/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

7. Kritéria přidělování neinvestičních příspěvků pro ZŠ a MŠ na Praze 5.

04/12/2013
Zasedání konané dne 1. 10. 2012 jako řádné číslo usnesení 7/7/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

7. Termíny školské komise na 2. pololetí 2012

04/12/2013
Zasedání konané dne 14. 5. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/7/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

3. Aktuální situace na ZŠ Chaplinovo náměstí – petice rodičů proti slučování 7. a 9. ročníků.

04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/3/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

2. Výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00.

04/12/2013
Zasedání konané dne 13. 8. 2012 jako mimořádné číslo usnesení 5/2/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

9. Informace o probíhajících konkurzech na obsazení pracovních míst ředitelů a ředitelek 10 mateřských a 7 základních škol zřizovaných MČ Praha 5

04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 4. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/9/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

7. Systém přidělování neinvestičních příspěvků základním a mateřským školám MČ Praha 5.

04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 8/7/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

5. Navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2012 mateřským školám a základním školám na vzdělávání pedagogů mateřských škol a základních škol, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5

04/12/2013
Zasedání konané dne 4. 6. 2012 jako řádné číslo usnesení 3/5/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

11. Rozdělení návrhu rozpočtu na rok 2012 – kap. 0440 školství

04/12/2013
Zasedání konané dne 5. 3. 2012 jako řádné číslo usnesení 1/11/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

1. Program 6. zasedání školské komise

04/12/2013
Zasedání konané dne 3. 9. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/1/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

8. Různé

04/12/2013
Zasedání konané dne 14. 5. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/8/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

4. Otevřený dopis k situaci na ZŠ Grafická.

04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/4/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

3. Žádost o stanovisko ve věci zápisu ZUŠ, jejich činnost bude vykonávat právnická osoba s názvem Ala Bohemica, s.r.o.

04/12/2013
Zasedání konané dne 13. 8. 2012 jako mimořádné číslo usnesení 5/3/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

1. Program 1. zasedání školské komise

04/12/2013
Zasedání konané dne 5. 3. 2012 jako řádné číslo usnesení 1/1/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

8. Informace o jeslích.

04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 8/8/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

6. Granty v oblasti školství

04/12/2013
Zasedání konané dne 4. 6. 2012 jako řádné číslo usnesení 3/6/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

12. Přehled počti žáků v jednotlivých ročnících ZŠ Plzeňská, kteří přejdou k 1. 8. 2012 na školy MČ Praha 5 – zrušení usnesení RMČ z 1. 11. 2011 (odloučené pracoviště ZŠ Podbělohorská)

04/12/2013
Zasedání konané dne 5. 3. 2012 jako řádné číslo usnesení 1/12/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

2. Zápis z 5. zasedání školské komise.

04/12/2013
Zasedání konané dne 3. 9. 2012 jako řádné číslo usnesení 6/2/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

1. Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele(ky) příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 5 – Barrandov, Lohniského 851

04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 5. 2012 jako mimořádné číslo usnesení 1/1/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě