4. Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 15. 8. 2012 jako řádné číslo usnesení 15/4/2012 Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně...

7. Různé

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 24. 10. 2012 jako řádné číslo usnesení 19/7/2012 Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně...

1. Různé

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 7. 2012 jako řádné číslo usnesení 13/1/2012 Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně...

3. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení u nájemce bytu

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 28. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 23/3/2012 Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně...

2. Přehled rozpočtových opatřeni

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2012 jako řádné číslo usnesení 21/2/2012 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

5. Žádosti o odpuštění poplatků z prodlení

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 15. 8. 2012 jako řádné číslo usnesení 15/5/2012 Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně...

1. Schválení zápisu 23. zasedání FV Schválení programu 24. zasedání FV

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 24/1/2012 Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně...

1. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2012 – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 6. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/1/2012 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr.,...

4. Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 28. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 23/4/2012 Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně...

3. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2012

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2012 jako řádné číslo usnesení 21/3/2012 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

6. Pravidla pro odpouštění poplatků z prodlení z nájmu bytů

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 15. 8. 2012 jako řádné číslo usnesení 15/6/2012 Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně...

2. Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 24/2/2012 Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně...

2. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2012 – Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 6. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/2/2012 Předkladatel: Michal Šesták, člen...

1. Schválení programu 1. zasedání FV

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 1. 2012 jako řádné číslo usnesení 1/1/2012 Předkladatel: Michal Pavel, Ing.,...

5. Změna neinvestičního příspěvku pro rok 2012: snížení pro ZŠ Podbělohorská, navýšení pro FZŠ Drtinova, ZŠ Kořenského, ZŠ Weberova, MŠ Lohniského 851 a MŠ Trojdílná

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 28. 11. 2012 jako řádné číslo usnesení 23/5/2012 Předkladatel: Šesták Michal, člen...

4. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2012 – Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2012 jako řádné číslo usnesení 21/4/2012 Předkladatel: Šesták Michal, člen...

7. Přehled o hospodaření Městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2012

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 15. 8. 2012 jako řádné číslo usnesení 15/7/2012 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

3. Přehled rozpočtových opatření

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 24/3/2012 Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing.,...

3. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2012 – Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 6. 2012 jako řádné číslo usnesení 12/3/2012 Předkladatel: Michal Šesták, člen...

2. Schválení zápisu 20. zasedání FV

02/01/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 1. 2012 jako řádné číslo usnesení 1/2/2012 Předkladatel: Michal Pavel Ing.,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě