1. Kritéria hodnocení ředitelů mateřských a základních škol.
04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/1/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
7. Pronájmy nevyužívaných prostor v ZŠ Chaplinovo náměstí a ve zrušené ZŠ Plzeňská.
04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/7/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
2. Čerpání neinvestičního příspěvku ZŠ, MŠ za rok 2011.
04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/2/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
3. Nová verze auditu
04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/3/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
4. Stanovisko k záměru na plošné snížení výdajů na energie ve školských zařízeních, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 5.
04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/4/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
5. Změna neinvestičního příspěvku pro rok 2013 – snížení pro ZŠ Podbělohorská, navýšení pro FZŠ Drtinova, ZŠ Kořenského, ZŠ Weberova, MŠ Lohniského 851, MŠ Trojdílná.
04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/5/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
1. Program 9.zasedání školské komise.
04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/1/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
2. Zápis z 8.zasedání školské komise.
04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/2/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
3. Aktuální situace na ZŠ Chaplinovo náměstí – petice rodičů proti slučování 7. a 9. ročníků.
04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/3/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
4. Otevřený dopis k situaci na ZŠ Grafická.
04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/4/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
5. Rozdělení spádových oblastí ZŠ Grafická.
04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/5/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
6. MŠ Holečkova jako součast ZŠ Grafická – její případné sloučení se ZŠ Kořenského.
04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné číslo usnesení 9/6/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě