1. Program 4.zasedání školské komise
04/12/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako mimořádné číslo usnesení 4/1/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
2. Zápis z 3. zasedání školské komise
04/12/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako mimořádné číslo usnesení 4/2/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
3. Žádost o stanovisko ve věci zápisu ZUŠ, jejich činnost bude vykonávat právnická osoba s názvem Ala Bohemica, s.r.o.
04/12/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako mimořádné číslo usnesení 4/3/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
4. Záměr činnosti Komunitního centra Prádelna, Holečkova 38, Praha 5
04/12/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako mimořádné číslo usnesení 4/4/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
5. “Talent základek Prahy 5” v soutěži Logická olympiáda – Mensa gymnázium
04/12/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako mimořádné číslo usnesení 4/5/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
1. 1) Kontrola zápisu 3. KTOVS
05/11/2012
Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako řádné číslo usnesení 4/1/2012 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...
2. 2) Schválení programu 4. KTOVS
05/11/2012
Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako řádné číslo usnesení 4/2/2012 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...
3. 3) Funkcionality webového portálu radnice P5 pod projektem e Government
05/11/2012
Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako řádné číslo usnesení 4/3/2012 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...
4. 4) e-KATALOG neziskových organizací (NNO) působících na Praze 5
05/11/2012
Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako řádné číslo usnesení 4/4/2012 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...
5. 5) Plán akcí KTOVS na podzim 2012 (návrh diskutován již na 2. KTOVS)
05/11/2012
Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako řádné číslo usnesení 4/5/2012 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...
6. 6/ Různé
05/11/2012
Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako řádné číslo usnesení 4/6/2012 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě