1. Program 2. zasedání školské komise

04/12/2013
Zasedání konané dne 14. 5. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/1/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

2. Zápis z 1. mimořádného zasedání školské komise

04/12/2013
Zasedání konané dne 14. 5. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/2/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

3. Prázdninový provoz mateřských škol MČ Praha 5

04/12/2013
Zasedání konané dne 14. 5. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/3/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

4. Petice rodičů dětí navštěvujících MŠ Peroutkova, Praha 5

04/12/2013
Zasedání konané dne 14. 5. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/4/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

5. Konkurzní řízení na pracovní místa ředitelů/ek 10 mateřských škol a 7 základních škol zřizovaných MČ Praha 5

04/12/2013
Zasedání konané dne 14. 5. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/5/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

6. Povolení výjimky z počtu dětí na třídu MŠ pro školní rok 2012/2013 v Základní škole a mateřské škole Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060 zřizované MČ Praha 5

04/12/2013
Zasedání konané dne 14. 5. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/6/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

7. Termíny školské komise na 2. pololetí 2012

04/12/2013
Zasedání konané dne 14. 5. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/7/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

8. Různé

04/12/2013
Zasedání konané dne 14. 5. 2012 jako řádné číslo usnesení 2/8/2012 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě