1. Program 8. zasedání školské komise
04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 9. 2011 jako řádné číslo usnesení 8/1/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
2. Zápis ze 7. zasedání školské komise
04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 9. 2011 jako řádné číslo usnesení 8/2/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
3. Zajištění stravování žáků ZŠ Weberova po dobu rekonstrukce školní kuchyně
04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 9. 2011 jako řádné číslo usnesení 8/3/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
4. Výskyt bezdomovců na pozemku těsně sousedícím se ZŠ a MŠ Radlická
04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 9. 2011 jako řádné číslo usnesení 8/4/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
5. Návrh vzdělávání pedagogů ZŠ, MŠ MČ Praha 5
04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 9. 2011 jako řádné číslo usnesení 8/5/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
6. Počty dětí a tříd v mateřských školách a počty žáků a tříd v základních školách zřizovaných MČ Praha 5 k 1. 9. 2011
04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 9. 2011 jako řádné číslo usnesení 8/6/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
7. Situace škol v oblasti Košíře, Motol – na stůl
04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 9. 2011 jako řádné číslo usnesení 8/7/2011 Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě