1. Program 4. zasedání školské komise
04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné číslo usnesení 4/1/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
2. Zápis 3. zasedání školské komise
04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné číslo usnesení 4/2/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
3. Vypořádání výsledků hospodaření za rok 2010 – žádosti ředitelek mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5
04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné číslo usnesení 4/3/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
4. Vyúčtování grantů MČ Praha 5 přidělených v roce 2010 – školství
04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné číslo usnesení 4/4/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
5. Koncept využití budovy Záhorského 886, Praha 5
04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné číslo usnesení 4/5/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
6. Provoz školních družin základních škol zřizovaných MČ Praha 5 v době jarních prázdnin 14. – 18. 3. 2011
04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné číslo usnesení 4/6/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
7. Počty žáků a dětí ze spádové oblasti bývalé ZŠ Pod Žvahovem
04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné číslo usnesení 4/7/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
8. Rozpočet OŠK, kap. 0404 – školství
04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné číslo usnesení 4/8/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
9. Žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o vhodné prostory pro odloučené pracoviště pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje
04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné číslo usnesení 4/9/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě