4. Výskyt bezdomovců na pozemku těsně sousedícím se ZŠ a MŠ Radlická
04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 9. 2011 jako řádné číslo usnesení 8/4/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
8. Rozpočet OŠK, kap. 0404 – školství
04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné číslo usnesení 4/8/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
2. Zápis z 9. zasedání školské komise
04/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2011 jako řádné číslo usnesení 10/2/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
1. Program 6. zasedání školské komise
04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 5. 2011 jako řádné číslo usnesení 6/1/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
10. Školské rady základních škol zřizovaných MČ Praha 5 – na stůl
04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 2. 2011 jako řádné číslo usnesení 3/10/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
1. Informace o objektu Záhorského 887
04/12/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2011 jako řádné číslo usnesení 9/1/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
7. Výběrové řízení na granty 2011 – oblast školství
04/12/2013
Zasedání konané dne 4. 4. 2011 jako řádné číslo usnesení 5/7/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
5. Návrh vzdělávání pedagogů ZŠ, MŠ MČ Praha 5
04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 9. 2011 jako řádné číslo usnesení 8/5/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
9. Žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o vhodné prostory pro odloučené pracoviště pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje
04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné číslo usnesení 4/9/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
3. Úplata za předškolní vzdělávání v mateřských školách MČ Praha 5
04/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2011 jako řádné číslo usnesení 10/3/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
2. Zápis z 5. zasedání školské komise
04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 5. 2011 jako řádné číslo usnesení 6/2/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
1. Program 2. zasedání školské komise
04/12/2013
Zasedání konané dne 3. 1. 2011 jako řádné číslo usnesení 2/1/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
1. Program 9. zasedání školské komise
04/12/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2011 jako řádné číslo usnesení 9/1/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
8. Dlouhodobý záměr vzdělávání MHMP za MČ Praha 5
04/12/2013
Zasedání konané dne 4. 4. 2011 jako řádné číslo usnesení 5/8/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
6. Počty dětí a tříd v mateřských školách a počty žáků a tříd v základních školách zřizovaných MČ Praha 5 k 1. 9. 2011
04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 9. 2011 jako řádné číslo usnesení 8/6/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
1. Program 3. zasedání školské komise
04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 2. 2011 jako řádné číslo usnesení 3/1/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
4. Změny v docházce dětí do mateřských škol MČ Praha 5 za období po ukončení zápisu do MŠ na školní rok 2011/2012 do 30. 9. 2011
04/12/2013
Zasedání konané dne 28. 11. 2011 jako řádné číslo usnesení 10/4/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
3. Přidělení grantů 2011 v oblasti školství
04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 5. 2011 jako řádné číslo usnesení 6/3/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
2. Zápis z 1. zasedání školské komise konané dne 6. 12. 2010
04/12/2013
Zasedání konané dne 3. 1. 2011 jako řádné číslo usnesení 2/2/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...
2. Zápis z 8. zasedání školské komise
04/12/2013
Zasedání konané dne 3. 10. 2011 jako řádné číslo usnesení 9/2/2011 Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě