1. Projednání dalších termínů komise (plán na rok 2016) a organizační záležitosti

29/11/2015
Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/1/2015 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

2. Schválení programu 1. zasedání Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči RMČ Praha 5

29/11/2015
Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/2/2015 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

3. Schválení ověřovatele/lky zápisu 1. zasedání

29/11/2015
Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/3/2015 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

4. Schválení zápisu 13. zasedání komise

29/11/2015
Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/4/2015 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

5. Informace o služební cestě do partnerského města Újbuda (Budapešť)

29/11/2015
Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/5/2015 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

6. Informace o I. Mezinárodní žákovské konferenci

29/11/2015
Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/6/2015 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

7. Informace o mezinárodní spolupráci (Bordeaux, Vídeň, Savski venac (Srbsko))

29/11/2015
Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/7/2015 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

8. Informace o Cibulce a o osadě Buďánka

29/11/2015
Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/8/2015 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

9. Různé

29/11/2015
Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/9/2015 Předkladatel: Havlová Mirka, členka zastupitelstva a předsedkyně...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě