Zápis ze 14. zasedání komise územního rozvoje dne 31.8.2006
05/12/2006
1.) Prezentace záměru dořešení – dostavby území Plzeňské třídy – Vrchlického.     Dnešní zasedání  se...
zápis 16. zasedání komise územního rozvoje dne 5.10.2006
05/12/2006
  1.)  Průzkumná štola a inženýrsko geologický  průzkum tunelu Radlické radiály      V rámci přípravy stavby Radlické...
Zápis z 13. zasedání KÚR dne 17.8.2006
01/09/2006
   1.) Podnět na změnu ÚPn Z01/08 Nad Hliníkem na pozemcích č.parc. 1853/5 a 1853/6       k.ú.    Košíře    ...
Zápis z 12 zasedání KÚR dne 20.7.2006
01/08/2006
        1.) Stanovisko  MČ Praha 5 k návrhu zadání změn ÚPn Z07          Komise přijala návrhy usnesení ve zněních, uvedených v přílohách I.1., I.2.,II.1. II.2., III.1.,...
Zápis z 11. zasedání komise územního rozvoje dne 25.5.2006
01/08/2006
  1.) Studie nástavby obytného domu č.p.620, Donátova 2, na pozemku č.parc. 1361 k.ú.       Košíře    Projektant splnil požadavek komise o zákres návrhu nástavby do uliční fronty sousedících   ...
Zápis z 10.zasedání KÚR dne 25.5.2006
03/07/2006
                                                                                                           1.)  Výjimečně přípustné využití území SVO pro funkci bydlení –  Vrchlického ulice    na...
Zápis z 9. zasedání komise územního rozvoje dne 27.4.2006
03/07/2006
                                                                                                           1.)  Výjimečně přípustné využití území SVO pro funkci bydlení –  Vrchlického ulice    na...
Zápis z 9. zasedání komise územního rozvoje dne 27.4.2006
02/07/2006
                                                                                                           1.)  Výjimečně přípustné využití území SVO pro funkci bydlení –  Vrchlického ulice    na...
Zápis z 8. zasedání KÚR dne 13.4.2006
26/04/2006
  1) Záměr dostavby areálu Faktory při ulici  Nádražní na pozemcích č. parc. 636, 633/1,       634/1 a dále...
Zápis ze 7. zasedání KÚR dne 30.3.2006
26/04/2006
1..) Dokumentace k územnímu řízení stavby „ Obnova a dostavba Barrandovských teras“     na pozemcích č.parc. 618,620,621/1, 621/2(část),...
Zápis ze 6. zasedání KÚR ze dne 16.3.2006
26/04/2006
1.) „Bytové domy Na Pomezí“ – změna ÚR – na pozemcích č.parc.1560/4,1564/1,3, 1560/1, 5       6,7,8,1559,1552,2137,2138,1838/22,34 k.ú. Košíře    S dokumentací seznámil členy komise zástupce investora  – NAVATYP a.s. – ...
Zápis ze 4. zasedání KÚR dne 23.2.2006
25/04/2006
    3. KÚRse nekonala                                   1.)Prezentace  záměru stavby „ Rekonstrukce klasicistního domu  Štefánikova 9/55 k.ú.      Smíchov...
Zápis ze zasedání 2 KÚR dne 26.1.2006
25/04/2006
1.) Podnět na změnu ÚPn Z 21/07 Vidoule – východ  na pozemcích č.parc. – prezentace       návrhu ...
Zápis z 1.zasedání komise územního rozvoje dne 12.1.2006
20/02/2006
   1.) Podnět na změnu Z 17/07 Novoveská č.parc. 1159/2, 1160 – 1164 k.ú. Jinonice doplnění –...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě