Zápis z 23. zasedání komise územního rozvoje dne 15.12.2005
28/12/2005
  1.Podnět na změnu ÚPn  Z 25/07  „ Klikatá “ na pozemku č.parc. 953, k.ú. Jinonice        ze stávajícího  ZN na VN (opakovaná změna  z r.  2001)       Pozemek leží při komunikaci Klikatá a je zastavěnou plochou...
Zápis ze zasedání 22.komise územního rozvoje dne 24.11.2005
12/12/2005
   1.) Podnět na změnu ÚPn  Z 24/07  „ Lohniského “ na pozemku č.parc. 1044/1 k.ú. Hlubočepy      ze stávajícího ZN na OC     Komise  se seznámila se stanoviskem zpracovatele US...
zápis z 21. zasedání komise územního rozvoje dne 3.11.2005
22/11/2005
                      1.)Podnět na změnu  ÚPn   Z 1316/06 „Skalka“ na  částech  pozemků  č.parc. 4739/1 a 4743 k.ú.              Smíchov z NL na OC a ZN  K posouzení...
Zápis z 20. zasedání KÚR ze dne 20.10.2005
22/11/2005
    1.) Podnět na změnu ÚPn Z 33/07 Šafránka č.parc. 371/1 část k.ú. Motol ze ZN...
19. zasedání KÚR dne 6.10.2005 nekonalo se
22/11/2005
Nekonalo se
Zápis z 18.zasedání komise územního rozvoje dne 15.9.2005
05/10/2005
  1.) Záměr výstavby „Sportovně oddychová a relaxační Aréna“-  studie Členy komise seznámili se záměrem zástupce investora ...
Zápis ze zasedání 16.KÚR ze dne 18.8.2005
07/09/2005
1.)     1.)Podnět na změnu ÚPn Z 14/07 „Do Klukovic 2 “ č.parc.1162/2 k.ú. Hlubočepy ze stávajícího ...
Zápis ze zsedání 15. KÚR ze dne 4.8.2005
07/09/2005
    1.)Podnět na změnu ÚPn Z 12/07 Vrchlického č.parc. 1418/1,2 ,1421/1,2,1419/7 k.ú.Košíře       ze  stávajícího VN a SVO na OV Žadatel  o změnu uvažuje s výstavbou bytového domu....
Zápis ze zasedání 14. KÚR ze dne 21.7.2005
06/09/2005
1.) Polyfunkční objekt Mlynářka na pozemcích č.parc. 3970/1,3968, 3839/2, 4839/4,5,6,8,      3966/1,3970/2,3967/1,2,3, k.ú. Košíře – dokumentace...
13. komise územního rozvoje dne 7.7. 2005
11/07/2005
Komise dne 7.7.2005 byla zrušena
zápis z 12.zasedání komise územního rozvoje dne 23.6.2005
11/07/2005
1. Změna ÚPn 0493/00 – Veřejná vyhláška – oznámení       Komise byla informována o návrhu změny ÚPn Z 0493/00, týkající se změny v k.ú. Lysolaje,       Suchdol,...
Zápis ze zasedání 11.komise územního rozvoje dne 2.6.2005
09/06/2005
1. „Bytový dům Devonská “ na pozemku č.parc. 977/4 k.ú. Hlubočepy – dokumentace k    územnímu řízení...
Zápis ze zasedání 10. komise územního rozvoje dne 19.5.2005
23/05/2005
1.)  „Administrativní budova  s prodejnou “ na pozemcích č. parc. 1132/2,1126,1127 k.ú.  Košíře na souběhu ulic Vrchlického a Jinonické – dokumentace k ÚR...
Zápis ze zasedání 9. komise územního rozvoje dne 5.5.2005
11/05/2005
    1. Informace o pěší lávce přes ulici k Barrandovu – studie    S návrhem seznámil  podrobně členy komise ing.arch. Patrik Kotas KÚR souhlasí...
Zápis ze zasedání 8.komise pro územní rozvoj dne 21.4.2005
11/05/2005
1. Obytný soubor„Zahrady Hřebenka“ na pozemcích č.parc. 3384, 3385,3386/1,2 k.ú.     Smíchov –  dokumentace k ÚR Předmětem návrhu je obytný komplex v proluce zástavby podél ulice Holečkova, na místě stávající...
Zápis ze zasedání 7.komise územního rozvoje dne 7.4.2005
22/04/2005
        1. Úprava ÚPn – pozemek č.parc. 2802, k.ú. Smíchov v území SVO ze stávajícího B na F a ...
Zápis ze zasedání komise územního rozvoje dne 21.4.2005
22/04/2005
1. Obytný soubor„Zahrady Hřebenka“ na pozemcích č.parc. 3384, 3385,3386/1,2 k.ú.     Smíchov –  dokumentace k ÚR Předmětem návrhu je obytný komplex v proluce zástavby podél ulice Holečkova, na místě stávající...
Zápis z 5.zasedání komise územního rozvoje dne 10.3.2005
06/04/2005
     1. Bytový komplex Village Barrandov 1.etapa DÚR na pozemcích č.parc. 964/1, 964/27, 28 k.ú.HlubočepyPozemky se nachází...
Zápis z 4.zasedání komise územního rozvoje dne 24.2.2005
03/03/2005
1. „Hájovna Motol“ na č.parc. 403/7, 8, 9 k.ú. Motol – dokumentace k ÚR    DÚR navrhuje výstavbu nového lesnického useku na místě...
zápis 2. komise územního rozvoje dne 27.1.2005
03/02/2005
                         Zápis ze zasedání  2. komise územního rozvoje dne  27.1. 2005 Komise na svém zasedání dne 27.1. 2005  projednala následující materiály: 1. Obytný soubor „Rezidence...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě