Zápis ze zasedání 7.KÚR ze dne 27.5.2004

11/02/2005
  1. Podnět na pořízení zadání změny  ÚPn  – podnět na změnu vyhl. č. 32/1999Sb.HMP – rušení  podmíněnosti staveb...

Zápis ze zasedání 6. komise územního rozvoje dne 6.5.2004

11/02/2005
  1. Dokumentace k územnímu řízení na umístění stavby „Obytné domy Barrandov“   k.ú. Hlubočepy, lokalita mezi ul.Lamačovou a Do Klukovic parc.č.1046/2,1052/1,3,4,6 až 17,1040/149,150,155,148,154,1040/1,1039/1,1675/1,1040/95,105,107,109,110,111,112,113    Dokumentace řeší zástavbu...

Zápis ze zasedání 5.komise územního rozvoje 8.4.2004

11/02/2005
  Komise na svém zasedání dne  8.4.2004 projednala následující materiály:   1. Podnět na změnu územního plánu na pozemcích...

Zápis ze zasedání 4.komise územního rozvoje dne 25.3.2004

11/02/2005
  1. Podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc.1017/ 8 až 17,1017/38 k.ú. Hlubočepy ulice Miroslava...

Zápis 3. komise územního rozvoje dne 19.2.2004

11/02/2005
    1. Dokumentace k územnímu řízení stavby „Polyfunkční dům U kříže II“ na pozemku    764/16, k.ú. Košíře...

11/02/2005
           Zápis ze zasedání 2. komise územního rozvoje dne  5.2. 20041. Stanovisko k dokumentaci k územnímu řízení stavby„ Obytný soubor Císařka“Předložené řešení odpovídá studii regulace území dat.. 07/2003,která byla na úrovni MČ P5 již projednána...

Zápis 1. KÚR dne 22.1.2004

11/02/2005
   Zápis ze zasedání komise územního rozvoje dne 22.1.20041.Stanovisko k dokumentaci k územnímu řízení stavby „Hotel Mozart...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě