Internet – 2
31/01/2003
INTERNET č. 2    KÚR na svém zasedání dne 16.1. 2003  projednala následující materiály:   1.      Dokumentace k územnímu...
Internet – 1
17/01/2003
                                                          INTERNET č. 1          KÚR na svém 1. zasedání dne 2.1. 2003 projednala následující materiály:   1.      Návrh...
Zasedání dne 26.4.2001
07/08/2002
Na svém 9. zasedání 26.4.2001 projednala komise územního rozvoje tyto materiály: 1. Urbanisticko-architektonické studie "Čerpací stanice...
Zasedání dne 1. 11. 2001
07/08/2002
Komise územního rozvoje na svém 20. zasedání dne 1. 11. 2001 projednala následující materiály: 1. Zastavovací studie areálu...
Zasedání dne 12.4.2001
07/08/2002
Na svém 8. zasedání 12.4.2001 komise územního rozvoje projednával následující materiály: 1./ Stánek OVOCE-ZELENINA jako mobiliář...
Zasedání dne 28. 3. 2002
07/08/2002
Komise územního rozvoje na zasedání dne 28. 3. 2002 projednala následující materiály: 1. Vrchlického – Prachnerova – polyfunkční...
Zasedání dne 25.10.2001
07/08/2002
Komise územního rozvoje na svém 19. zasedání dne 25.10.2001 projednala následující materiály: 1. Studie administrativní budovy...
Zasedání dne 29. 3. 2001
07/08/2002
Komise výstavby na svém pravidelném 7. zasedání dne 29. 3. 2001 projednávala tyto materiály: 1. Německá škola v Jinonicích u obytného...
Zasedání dne 4.10.2001
07/08/2002
Na svém 18. zasedání dne 4.10.2001 projednala komise územního rozvoje následující materiály: 1. Studie AUTO-MOTO...
Zasedání dne 15. 3. 2001
07/08/2002
Komise výstavby na svém pravidelném, již 5. zasedání dne 15. 3. 2001 projednávala tyto materiály: 1. Stanovisko k urbanistické...
Zasedání dne 27.9.2001
07/08/2002
Na svém 17. zasedání dne 27.9.2001 projednala komise územního rozvoje tyto materiály: 1.Návrh úpravy územního...
Zasedání dne 1. 3. 2001
07/08/2002
Na zasedání dne 1. 3. 2001 projednávala komise výstavby tyto hlavní body: ˇ US Nová Ves,...
Zasedání dne 13. 9. 2001
07/08/2002
Na svém 16. zasedání dne 13. 9. 2001 projednala komise územního rozvoje tyto materiály: 1. Bytový dům...
Zasedání dne 29.11.2001
07/08/2002
Komise územního rozvoje na svém zasedání dne 29.11.2001 projednala následující materiály: 1. US SMÍCHOV – jih...
Zasedání dne 30. 8. 2001
07/08/2002
Komise územního rozvoje na svém 15. zasedání dne 30. 8. 2001 projednala následující materiály: 1. Dokumentace k ÚŘ...
Zasedání dne 20. 12. 2001
07/08/2002
Komise územního rozvoje na svém 23. zasedání dne 20. 12. 2001 projednala následující materiály: 1. Informace k projednání studie Břevnovské...
Zasedání dne 16. 8. 2001
07/08/2002
Komise územního rozvoje na svém 14. zasedání dne 16. 8. 2001 projednala následující materiály: 1. Silniční okruh...
Zasedání dne 28. 6. 2001
07/08/2002
Na svém 11. zasedání 28. 6. 2001 projednala komise územního rozvoje tyto materiály: 1. Trhací práce malého...
Zasedání dne 31.5.2001
07/08/2002
Na svém 11. zasedání 31.5.2001 projednala komise územního rozvoje tyto materiály: 1. Studie zástavby podél ulic...
Zasedání dne 10.5.2001
07/08/2002
Na svém 10. zasedání 10.5.2001 projednala komise územního rozvoje tyto materiály: 1. Záměr výstavby golfového hřiště...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě