Zápis z 5.zasedání komise územního rozvoje dne 10.3.2005
06/04/2005
     1. Bytový komplex Village Barrandov 1.etapa DÚR na pozemcích č.parc. 964/1, 964/27, 28 k.ú.HlubočepyPozemky se nachází...
Zápis z 4.zasedání komise územního rozvoje dne 24.2.2005
03/03/2005
1. „Hájovna Motol“ na č.parc. 403/7, 8, 9 k.ú. Motol – dokumentace k ÚR    DÚR navrhuje výstavbu nového lesnického useku na místě...
Zápis ze zasedání 7.KÚR ze dne 27.5.2004
11/02/2005
  1. Podnět na pořízení zadání změny  ÚPn  – podnět na změnu vyhl. č. 32/1999Sb.HMP – rušení  podmíněnosti staveb...
Zápis ze zasedání 6. komise územního rozvoje dne 6.5.2004
11/02/2005
  1. Dokumentace k územnímu řízení na umístění stavby „Obytné domy Barrandov“   k.ú. Hlubočepy, lokalita mezi ul.Lamačovou a Do Klukovic parc.č.1046/2,1052/1,3,4,6 až 17,1040/149,150,155,148,154,1040/1,1039/1,1675/1,1040/95,105,107,109,110,111,112,113    Dokumentace řeší zástavbu...
Zápis ze zasedání 5.komise územního rozvoje 8.4.2004
11/02/2005
  Komise na svém zasedání dne  8.4.2004 projednala následující materiály:   1. Podnět na změnu územního plánu na pozemcích...
Zápis ze zasedání 4.komise územního rozvoje dne 25.3.2004
11/02/2005
  1. Podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc.1017/ 8 až 17,1017/38 k.ú. Hlubočepy ulice Miroslava...
Zápis 3. komise územního rozvoje dne 19.2.2004
11/02/2005
    1. Dokumentace k územnímu řízení stavby „Polyfunkční dům U kříže II“ na pozemku    764/16, k.ú. Košíře...
11/02/2005
           Zápis ze zasedání 2. komise územního rozvoje dne  5.2. 20041. Stanovisko k dokumentaci k územnímu řízení stavby„ Obytný soubor Císařka“Předložené řešení odpovídá studii regulace území dat.. 07/2003,která byla na úrovni MČ P5 již projednána...
Zápis 1. KÚR dne 22.1.2004
11/02/2005
   Zápis ze zasedání komise územního rozvoje dne 22.1.20041.Stanovisko k dokumentaci k územnímu řízení stavby „Hotel Mozart...
zápis 2. komise územního rozvoje dne 27.1.2005
03/02/2005
                         Zápis ze zasedání  2. komise územního rozvoje dne  27.1. 2005 Komise na svém zasedání dne 27.1. 2005  projednala následující materiály: 1. Obytný soubor „Rezidence...
zápis z komise územního rozvoje č.1 13.1.2005
03/02/2005
                                                                         Zápis ze zasedání   komise územního rozvoje dne  13.1.2005   Komise na svém zasedán í dne 13.1. 2005  projednala následující materiály:...
Zápis z komise č. 16
23/10/2003
Internet – 10
30/05/2003
INTERNET č. 10     KÚR na svém zasedání dne 15.5.2003  projednala následující materiály:   1.      Architektonické...
Internet – 9
15/05/2003
INTERNET č. 9   KÚR na svém zasedání dne 24.4. 2003  projednala následující materiály:   1.      Dokumentace „Studie...
Internet – 8
25/04/2003
INTERNET č. 8    KÚR na svém zasedání dne 10.4. 2003  projednala následující materiály:   1.      DUR stavby...
Internet – 7
10/04/2003
INTERNET č. 7   KÚR na svém zasedání dne 27.3. 2003  projednala následující materiály:   1.      Návrh změny...
Internet – 6
28/03/2003
INTERNET č.  6   KÚR na svém zasedání dne 13.3. 2003 projednala následující materiály:                                                      ...
Internet – 5
14/03/2003
INTERNET č. 5    KÚR na svém zasedání dne 27. 2. 2003 projednala následující materiály:   1.      Stanovisko KÚR...
Internet – 4
28/02/2003
INTERNET č. 3     KÚR na svém zasedání dne 30.1. 2003 projednala následující materiály:   1.      Dokumentace...
Internet – 3
14/02/2003
INTERNET č. 3     KÚR na svém zasedání dne 30.1. 2003 projednala následující materiály:   1.      Dokumentace...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě