Zápis z 8. zasedání KÚR dne 14.6.2007
03/08/2007
         1. „Úprava směrné části ÚPn ze stávajícího F na G až H na pozemcích č.parc. 3109/1,...
Zápis ze 7. zasedání KÚR dne 31.5.2007
04/06/2007
1. „US Nádraží Smíchov – revitalizace lokality “– předběžný návrh (03/2007)   Prezentaci US Nádraží Smíchov...
Zápis ze 6. zasedání KÚR dne 3.5.2007
04/06/2007
1.  „Dům s pečovatelskou službou“ – studie –  na pozemku č. parc. 842 k.ú. Košíře – prezentace...
Zápis z 5. zasedání KÚR dne 29.3.2007
17/04/2007
1. Novostavba bytového domu  v Košířích  ul. Destinové – odložené usnesení komise ze    4.KÚR dne...
Zápis z 4.KÚR dne 8.3.2007
17/04/2007
1. Bytový dům Smolíkova na pozemcích č.parc. 1739/1, 2, 1740/1, 1745 a další(přípojky a      kanalizace) k.ú....
Zápis 3.KÚR dne 22.2.2007
07/03/2007
           1. Polyfunkční dům Geologická  na pozemcích č.parc. 640/18, 697/12, 967/13, 967/17                k.ú. Hlubočepy...
Společné zasedání komisí KOD, KÚR a VŽP dne 8.2.2007
07/03/2007
     Dnešního zasedání se zúčastnili  členové výše uvedených komisí RMČ P5 a výboru ŽP z důvodu prezentace dílčích změn...
Zápis ze zasedání 2.KÚR dne 8.2.2007
07/03/2007
                     1. Polyfunkční dům Geologická  na pozemcích č.parc. 640/18, 697/12, 967/13, 967/17                k.ú....
Zápis ze zasedání 1. KÚR ze dne 25.1.2007
07/03/2007
         1. „Bytové domy Na  Pláni“ na pozemcích č. parc. 1591, 1592/1 až 17, 1593/1,...
Zápis ze 14. zasedání komise územního rozvoje dne 31.8.2006
05/12/2006
1.) Prezentace záměru dořešení – dostavby území Plzeňské třídy – Vrchlického.     Dnešní zasedání  se...
zápis 16. zasedání komise územního rozvoje dne 5.10.2006
05/12/2006
  1.)  Průzkumná štola a inženýrsko geologický  průzkum tunelu Radlické radiály      V rámci přípravy stavby Radlické...
Zápis z 13. zasedání KÚR dne 17.8.2006
01/09/2006
   1.) Podnět na změnu ÚPn Z01/08 Nad Hliníkem na pozemcích č.parc. 1853/5 a 1853/6       k.ú.    Košíře    ...
Zápis z 12 zasedání KÚR dne 20.7.2006
01/08/2006
        1.) Stanovisko  MČ Praha 5 k návrhu zadání změn ÚPn Z07          Komise přijala návrhy usnesení ve zněních, uvedených v přílohách I.1., I.2.,II.1. II.2., III.1.,...
Zápis z 11. zasedání komise územního rozvoje dne 25.5.2006
01/08/2006
  1.) Studie nástavby obytného domu č.p.620, Donátova 2, na pozemku č.parc. 1361 k.ú.       Košíře    Projektant splnil požadavek komise o zákres návrhu nástavby do uliční fronty sousedících   ...
Zápis z 10.zasedání KÚR dne 25.5.2006
03/07/2006
                                                                                                           1.)  Výjimečně přípustné využití území SVO pro funkci bydlení –  Vrchlického ulice    na...
Zápis z 9. zasedání komise územního rozvoje dne 27.4.2006
03/07/2006
                                                                                                           1.)  Výjimečně přípustné využití území SVO pro funkci bydlení –  Vrchlického ulice    na...
Zápis z 9. zasedání komise územního rozvoje dne 27.4.2006
02/07/2006
                                                                                                           1.)  Výjimečně přípustné využití území SVO pro funkci bydlení –  Vrchlického ulice    na...
Zápis z 8. zasedání KÚR dne 13.4.2006
26/04/2006
  1) Záměr dostavby areálu Faktory při ulici  Nádražní na pozemcích č. parc. 636, 633/1,       634/1 a dále...
Zápis ze 7. zasedání KÚR dne 30.3.2006
26/04/2006
1..) Dokumentace k územnímu řízení stavby „ Obnova a dostavba Barrandovských teras“     na pozemcích č.parc. 618,620,621/1, 621/2(část),...
Zápis ze 6. zasedání KÚR ze dne 16.3.2006
26/04/2006
1.) „Bytové domy Na Pomezí“ – změna ÚR – na pozemcích č.parc.1560/4,1564/1,3, 1560/1, 5       6,7,8,1559,1552,2137,2138,1838/22,34 k.ú. Košíře    S dokumentací seznámil členy komise zástupce investora  – NAVATYP a.s. – ...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě