zápis z 13. zasedání KÚR dne 25.9.2008
08/04/2009
ZÁPIS č. 13. ze zasedání komise územního rozvoje dne 25.9.2008    1.               BD Devonská, DUR, č.parc....
zápis z 12. zasedání KUR dne 21.8.2008
01/09/2008
ZÁPIS č. 12. KUR ze zasedání komise územního rozvoje dne 21.8.2008     1.         Viladomy Žvahov,...
zápis z 11. zasedání KUR dne 3.7.2008
01/09/2008
ZÁPIS č. 11. ze zasedání KUR dne 3.7.2008     1. BYTOVÝ DŮM STAROKOŠÍŘSKÁ AVENUE. Úprava...
zápis z 10. zasedání KUR dne 19.6.2008
01/09/2008
  ZÁPIS č. 10.   ze zasedání komise územního rozvoje dne 19.6.2008       1.                 ...
zápis z 9. zasedání KÚR dne 29.5.2008
09/06/2008
 1. Buďánka studie – prezentace    Informaci o stavu návrhu a projednání podal zpracovatel, Ing.arch. Šesták.   ...
Zápis z 8. zasedání komise územního rozvoje dne 15.5.2008
27/05/2008
1. „Atrium Radlice“ – na pozemcích č.parc. 323, 324, 325, 326 k.ú. Radlice – DÚR –...
Zápis ze 7. zasedání KÚR dne 24.4.2008
27/05/2008
1. Obytný soubor Cibulka ul. Naskové – DÚR na pozemcích č.parc. 1838/1, 9, 12, 13,     ...
Zápis ze 6. zasedání komise územního rozvje dne 27.3. 2008
07/04/2008
1. „Bytový dům Tetínská“ 442/21,442/22, 442/25 k.ú. Radlice včetně inženýrských sítí       č.parc. 441/2,3, 442/1,4,554,654 k.ú....
Zápis z 5. zasedání komise územního rozvoje dne 17.3.2008
07/04/2008
1.Tvorba nového územního plánu – informace (starosta MČ P5)        S problematikou  tvorby  nového ÚPn seznámil...
Zápis ze 4.zasedání komise územního rozvoje dne
07/04/2008
1. „Dům pro seniory  Nad Kavalírkou“ č.parc. 842 k.ú. Košíře – dokumentace k územnímu      řízení...
Zápis z 3. zasedání komise územního rozvoje dne 14.2. 2008
07/04/2008
 1. Úprava směrné části ÚPn č. U 0628 na pozemcích   č.parc. č.parc. 121/1 – 7, 122/1 -14,     123,...
Zápis ze zasedání 2.komise územního rozvoje dne 31.1.2008
07/04/2008
1.  1. Úprava směrné části ÚPn – na pozemcích č.parc. 1792/18 a 1792/32 k.ú. Hlubočepy.               Podkladem...
Zápis z 1.zasedání komise územního rozvoje dne 17.1.2008
07/04/2008
   1. SACRE COEUR II – ulice Grafická – Holečkova  na pozemcích č.parc. 3109/1,5, 3435/1,  3436,...
Zápis ze 14. zasedání komise územního rozvoje dne 22.11.2007
05/12/2007
    1. Polyfunkční dům Košíře, DUR, č.parc. 779, 781 k.ú. Košíře – DÚR    ...
Zápis ze 13. zasedání komise územního rozvoje dne 8.11.2007
23/11/2007
                                                                                                                1. „Polyfunkční objekt U Kříže II.“ na pozemcích č. parc.  k.ú.Jinonice – studie –       prezentace.  ...
Zápis z 12. zasedání komise územního rozvoje dne 25.10.2007
22/11/2007
1. „Bytové domy Radlice “ č.parc. 121/1–7, 122/1-14, 123, 124 k.ú. Radlice – studie –...
22/11/2007
1. „Bytové domy Radlice “ č.parc. 121/1–7, 122/1-14, 123, 124 k.ú. Radlice – studie –...
Zápis z 11. zasedání komise územního rozvoje dne 11.10.2007
22/11/2007
  1.  „Bytový dům se stomatologickou klinikou“ – DÚR na pozemku č.parc. 1441 k.ú. Košíře    Stavba...
.Zápis ze zasedání .KÚR územního rozvoje dne .
22/11/2007
1.  Usedlost Skalka Úprava ÚPn č. U 0498 –  prezentace     Jedná se o úpravu míry využití území ze stávajícího...
Zápis z 9.KÚR dne 2.8.2007
15/08/2007
1.  Prodej či dlouhodobý pronájem pozemku č.parc. 942/25 k.ú. Hlubočepy o výměře cca      2300 m2  účelem výstavby...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě