1. Schválení programu jednání
09/03/2015
Zasedání konané dne 6. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/1/2015 Předkladatel: Kavalírek Jan, poradce radního Ing....
2. Volba ověřovatele zápisu
09/03/2015
Zasedání konané dne 6. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/2/2015 Předkladatel: Kavalírek Jan, poradce radního Ing....
3. Představení členů Komise
09/03/2015
Zasedání konané dne 6. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/3/2015 Předkladatel: Kavalírek Jan, poradce radního Ing....
4. Plán činnosti Komise na 1. pololetí roku 2015
09/03/2015
Zasedání konané dne 6. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/4/2015 Předkladatel: Kavalírek Jan, poradce radního Ing....
5. Projednání materiálu o podobě grantových programů na podporu sportu a jeho doporučení Radě MČ Prahy 5
09/03/2015
Zasedání konané dne 6. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/5/2015 Předkladatel: Kavalírek Jan, poradce radního Ing....
6. Projednání a doporučení úprav dokumentu Obecná pravidla pro udělování neinvestičních příspěvků Městské části Praha 5 – grantová pravidla
09/03/2015
Zasedání konané dne 6. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/6/2015 Předkladatel: Kavalírek Jan, poradce radního Ing....
7. Koncepce rozvoje sportu a volného času pro Prahu 5 na roky 2016 – 2018
09/03/2015
Zasedání konané dne 6. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/7/2015 Předkladatel: Kavalírek Jan, poradce radního Ing....
8. Medializace sportu v informačním měsíčníku Pětka pro vás
09/03/2015
Zasedání konané dne 6. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/8/2015 Předkladatel: Kavalírek Jan, poradce radního Ing....
9. Informace o setkání starosty se sportovními kluby
09/03/2015
Zasedání konané dne 6. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/9/2015 Předkladatel: Kavalírek Jan, poradce radního Ing....
10. Termín příštího setkání Komise pro sport a volný čas městské části Praha 5
09/03/2015
Zasedání konané dne 6. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 1/10/2015 Předkladatel: Kavalírek Jan, poradce radního Ing....

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě