Komise pro posuzování žádostí o prominutí nebo snížení místního poplatku