6. Různé
07/03/2016
Zasedání konané dne 15. 12. 2015 jako řádné číslo usnesení 19/6/2015 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
2. Schválení programu 13. zasedání Komise ombudsmanky
07/03/2016
Zasedání konané dne 28. 7. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/2/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
4. 4) Volba ověřovatelky/ověřovatele zápisu
07/03/2016
Zasedání konané dne 5. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/4/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
2. Schválení programu 2. zasedání
07/03/2016
Zasedání konané dne 13. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/2/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
4. Aktuality o klientech
07/03/2016
Zasedání konané dne 1. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/4/2016 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
5. Různé
07/03/2016
Zasedání konané dne 29. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 17/5/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
2. Schválení programu 11. zasedání komise ombudsmanky
07/03/2016
Zasedání konané dne 16. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/2/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
3. Volba ověřovatele/ověřovatelky zápisu
07/03/2016
Zasedání konané dne 5. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/3/2016 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
4. Nové případy – podnět paní A. Š. ke stavu hrobu Arbesa, rozkopaná Plzeňská ul.
07/03/2016
Zasedání konané dne 25. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/4/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
6. Různé
07/03/2016
Zasedání konané dne 2. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 10/6/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
4. Informace o návrhu na přejmenování komise
07/03/2016
Zasedání konané dne 24. 2. 2015 jako řádné číslo usnesení 4/4/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
1. Schválení zápisu ze 17. zasedání
07/03/2016
Zasedání konané dne 13. 10. 2015 jako řádné číslo usnesení 18/1/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
3. Volba ověřovatele/ověřovatelky
07/03/2016
Zasedání konané dne 28. 7. 2015 jako řádné číslo usnesení 13/3/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
5. 5) Aktuality o klientech
07/03/2016
Zasedání konané dne 5. 5. 2015 jako řádné číslo usnesení 8/5/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
3. Volba ověřovatele zápisu
07/03/2016
Zasedání konané dne 13. 1. 2015 jako řádné číslo usnesení 2/3/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
5. Informace o nových kauzách
07/03/2016
Zasedání konané dne 1. 3. 2016 jako řádné číslo usnesení 3/5/2016 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
1. Schválení zápisu z 15. zasedání Komise ombudsmanky RMČ Praha 5
07/03/2016
Zasedání konané dne 15. 9. 2015 jako řádné číslo usnesení 16/1/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
3. Volba ověřovatelky/ověřovatele zápisu
07/03/2016
Zasedání konané dne 16. 6. 2015 jako řádné číslo usnesení 11/3/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...
4. Představení bezplatné sociálně právní poradny MČ Praha 5
07/03/2016
Zasedání konané dne 5. 1. 2016 jako řádné číslo usnesení 1/4/2016 Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr.,...
5. Aktuality o klientech: kauza Zeměloďka
07/03/2016
Zasedání konané dne 25. 8. 2015 jako řádné číslo usnesení 15/5/2015 Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě