4. Různé

22/01/2018
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 18. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 21/4/2017 Předkladatel: Velek Ondřej, Ing.,...

9. Memorandum Klamovka

22/01/2018
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 28. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 20/9/2017 Předkladatel: Hamanová...

1. Schválení programu 10. zasedání Komise IT

19/01/2018
Zasedání konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/1/2017 Předkladatel: Mysliveček Tomáš, Ing., člen zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu 9. zasedání Komise IT

19/01/2018
Zasedání konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/2/2017 Předkladatel: Mysliveček Tomáš, Ing., člen zastupitelstva,...

3. Schválení ověřovatele zápisu

19/01/2018
Zasedání konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/3/2017 Předkladatel: Mysliveček Tomáš, Ing., člen zastupitelstva,...

4. Prezentace Strategie IT

19/01/2018
Zasedání konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/4/2017 Předkladatel: Mysliveček Tomáš, Ing., člen zastupitelstva,...

1. Schválení programu 12. zasedání Komise sociální a zdravotní Schválení zápisu 11. zasedání Komise sociální a zdravotní

19/01/2018
Zasedání konané dne 13. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/1/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...

5. Konečný stav nového webu MČ Praha 5

19/01/2018
Zasedání konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/5/2017 Předkladatel: Mysliveček Tomáš, Ing., člen zastupitelstva,...

2. Schválení zápisu 10. zasedání Komise sociální a zdravotní

19/01/2018
Zasedání konané dne 13. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/2/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...

6. Schválení termínů KIT na 1. pol. 2018

19/01/2018
Zasedání konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/6/2017 Předkladatel: Mysliveček Tomáš, Ing., člen zastupitelstva,...

3. Využívání účelových neinvestičních příspěvků na stravování dětí – projekt Obědy do škol – seznam žádostí o příspěvek na proplacení školního stravování na rok 2018

19/01/2018
Zasedání konané dne 13. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/3/2017 Předkladatel: Šolle Vít, Mgr., zástupce starosty...

7. Různé

19/01/2018
Zasedání konané dne 30. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 10/7/2017 Předkladatel: Mysliveček Tomáš, Ing., člen zastupitelstva,...

4. Předání volného bytu bytové komisi

19/01/2018
Zasedání konané dne 13. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/4/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...

5. Výběr budoucích nájemců bytů pronajatých ze sociálních důvodů/seniorů

19/01/2018
Zasedání konané dne 13. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/5/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...

6. Různé

19/01/2018
Zasedání konané dne 13. 11. 2017 jako řádné číslo usnesení 12/6/2017 Předkladatel: Svobodová Jarmila, Ing., členka zastupitelstva,...

6. Ochlazování ulic Prahy 5 a jejich ozeleňování

11/01/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 13. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/6/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

7. Různé

11/01/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 13. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/7/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

1. Schválení programu 11. zasedání VŽP

11/01/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 13. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/1/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

2. Schválení zápisu 10. zasedání VŽP

11/01/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 13. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/2/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

3. Schválení ověřovatele zápisu 11. zasedání VŽP

11/01/2018
Zasedání Výboru životního prostředí konané dne 13. 12. 2017 jako řádné číslo usnesení 11/3/2017 Předkladatel: Doležal Zdeněk,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě